Zarządzenia Rektora

 

Zarządzenie nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zasad dotyczących zabezpieczenia osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku ze stanem epidemii

Zarządzenie nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 29/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2021 rokuw sprawie wprowadzenia zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 289/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 238/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 października 2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej

Zarządzenie nr 227/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 października 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 r. w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej (Uchylone na mocy zarządzenia nr 238/2020)

Zarządzenie nr 216/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 2 października 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 210/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 30 września 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

Zarządzenie nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 września 2020 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2  wśród społeczności akademickiej (Uchylone na mocy zarządzenia nr 238/2020)

Zarządzenie nr 157/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w Uniwersyteckim Centrum Sportu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-COV-2

Zarządzenie nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 lipca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 90/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 140/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zasad przebywania studentów/doktorantów w domach studenta UJK oraz na terenie Miasteczka Studenckiego UJK w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Uchylone na mocy zarządzenia nr 216/2020)

Zarządzenie nr 138/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja  2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Uchylone na mocy zarządzenia nr 210/2020)

Zarządzenie nr 134/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 68/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych (Uchylone na mocy zarządzenia nr 210/2020)

Zarządzenie nr 131/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 109/2020 Rektora z dnia 24 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 109/2020 Rektora z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Uchylone na mocy zarządzenia nr 216/2020)

Zarządzenie nr 129/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 109/2020 Rektora z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Uchylone na mocy zarządzenia nr 216/2020)

Zarządzenie nr 125/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 109/2020 Rektora z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  (Uchylone na mocy zarządzenia nr 216/2020)

Zarządzenie nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 112/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Uchylone na mocy zarządzenia nr 29/2021)

Zarządzenie nr 111/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zasad dotyczących zabezpieczenia osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku ze stanem epidemii (Uchylone na mocy zarządzenia nr 37/2021)

Zarządzenie nr 110/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zasad przebywania studentów/doktorantów w domach studenta UJK oraz na terenie Miasteczka Studenckiego UJK w związku z wystąpieniem stanu epidemi (Uchylone na mocy zarządzenia nr 140/2020)

Zarządzenie nr 109/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Uchylone na mocy zarządzenia nr 216/2020)

Zarządzenie nr 106/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 55/2020 Rektora z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 105/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych (Uchylone na mocy zarządzenia nr 210/2020)

Zarządzenie nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Uchylone na mocy zarządzenia nr 210/2020)

Zarządzenie nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  (Zmienione zarządzeniami nr 119/2020 oraz 142/2020)

Zarządzenie nr 88/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zarządzenie nr 87/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych zasad świadczenia pracy przez pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie od dnia 27 kwietnia 2020 r. do dnia 24 maja 2020  (Uchylone na mocy zarządzenia nr 107/2020)

Zarządzenie nr 86/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 kwietnia 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 55/2020 Rektora z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 85/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych zasad świadczenia pracy przez pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie od dnia 11 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 79/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 50/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. (Uchylone na mocy zarządzenia nr 109/2020)

Zarządzenie nr 71/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad świadczenia pracy przez pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 70/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zasad przebywania studentów/doktorantów w domach studenta UJK oraz na terenie Miasteczka Studenckiego UJK w okresie wstrzymania zajęć dydaktycznych (Uchylone na mocy zarządzenia nr 110/2020)

Zarządzenie nr 69/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmiany trybu pracy jednostek administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Uchylone na mocy zarządzenia nr 109/2020)

Zarządzenie nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zdalnego kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w czasie wstrzymania zajęć dydaktycznych  (Uchylone na mocy zarządzenia nr 210/2020)

Zarządzenie nr 55/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Zmienione Zarządzeniami nr 86/2020 oraz 106/2020)

Zarządzenie nr 54/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie szczególnych zasad świadczenia pracy przez pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie od dnia 18 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 53/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 52/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zasad przebywania studentów/doktorantów w domach studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w okresie wstrzymania zajęć dydaktycznych (Uchylone na mocy zarządzenia nr 70/2020)

Zarządzenie nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany trybu pracy jednostek administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Uchylone na mocy zarządzenia nr 69/2020)

Zarządzenie nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Zmienione zarządzeniem nr 79/2020 )(Uchylone na mocy zarządzenia nr 109/2020)

Zarządzenie nr 49/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Uchylone na mocy zarządzenia nr 50/2020)

Zarządzenie nr 48/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Uchylone na mocy zarządzenia nr 49/2020


 
 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka