Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 46/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-CoV-2) wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 41/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w Uniwersyteckim Centrum Sportu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa (SARS-CoV-2)

Zarządzenie nr 38/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 marca 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 37/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zasad dotyczących zabezpieczenia osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku ze stanem epidemii

Zarządzenie nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie szczególnej organizacji kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Zmienione zarządzeniem nr 38/2021)

Zarządzenie nr 29/2021 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) u osób zatrudnionych oraz osób kształcących się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 289/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania funkcjonowania Uczelni w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 210/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 30 września 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  

Zarządzenie nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 lipca 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 90/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 119/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zarządzenie nr 90/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przeprowadzania posiedzeń podmiotów kolegialnych w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz zasad podejmowania uchwał w trybie obiegowym, korespondencyjnym lub elektronicznym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  (Zmienione zarządzeniami nr 119/2020 oraz 142/2020)