Informacje dla użytkowników PJM

Informacje dla użytkowników PJM

Rejestracja kandydatów na studia

 

Rejestracja kandydatów na studia

 

Akademickie Biuro Karier

 

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 

Biblioteka Uniwersytecka

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Studium Języków Obcych

 

Kielce

Wydział Humanistyczny

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

 

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

 

Pomoc materialna - stypendia, stołówka, domy studenta

 

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu