Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Informacje dla użytkowników PJM

Rejestracja kandydatów na studia

 

Rejestracja kandydatów na studia

 

Akademickie Biuro Karier

 

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji

 

Biblioteka Uniwersytecka

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Studium Języków Obcych

 

Kielce

Wydział Humanistyczny

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

 

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

 

Pomoc materialna - stypendia, stołówka, domy studenta

 

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka