Elektroniczna Legitymacja Doktoranta

Elektroniczna Legitymacja Doktoranta - informacje

Wygląd Elektronicznej Legitymacji Doktoranta określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dziennik Ustaw 2018, Poz. 1837)

WZÓR ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI DOKTORANTA

 

Funkcje Elektronicznej Legitymacji Doktoranta zwanej dalej ELD.

ELD może być wykorzystywana do:
1) potwierdzenia studiowania w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;
2) identyfikacji wizualnej doktoranta;
3) dostępu do Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach;
4) dostępu do zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej;
5) dostępu do funkcji uczelnianych centrów wydruku;
6) ELD może być wykorzystywana jako Kielecka Karta Miejska ZTM Kielce.

Elektroniczna Legitymacja Doktoranta współpracuje z następującymi automatami:

 

1 Po zarejestrowaniu ELD jako karty bibliotecznej w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK można korzystać z automatu do samowypożyczeń. Można wypożyczać i zwracać książki w bibliotece dostępne w tzw. „wolnym dostępie” (do tego celu należy wykorzystać automat, w którym osoba – właściciel karty- autoryzuje się za pomocą karty ELD). Więcej pod adresem - http://www.buk.ujk.edu.pl
2 ELD może być wykorzystywana jako Kielecka Karta Miejska ZTM Kielce. ELD należy zarejestrować udając się do dowolnego punktu ZTM w Kielcach – wypełnić formularz i dokonać wpłaty doładowującej kartę. Punkty sprzedaży pod adresem http://ztm.kielce.pl Karta ELD jest imienną kartą KKM.
3 Karta ELD po zarejestrowaniu jako Kielecka Karta Miejska i doładowaniu gotówką w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach przy ulicy Kościuszki 14 w Wydziale Strefy Płatnego Parkowania może służyć do wykonywania opłat za parkowanie na terenie Kielc w automatach parkometrów. Więcej na stronie - http://www.mzd.kielce.pl

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka