Zarządzenie nr 157/2020

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 lipca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w Uniwersyteckim Centrum Sportu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-COV-2

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), § 29 pkt 2 i pkt 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Wprowadza się Instrukcję postępowania w Uniwersyteckim Centrum Sportu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiecach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-COV-2.
  2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Do pobrania: Załącznik


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka