Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

UWAGA !

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA DO PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA !

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przedłuża termin składania wniosków do programu Legia Akademicka do 27.11.2019 r. Zostało tylko kilka wolnych miejsc ! Nie czekaj i złóż wniosek o przyjęcie do Legii Akademickiej w Dziale Spraw Studenckich i Doktoranckich UJK ul. Żeromskiego 5 w pok. 16.

 


UWAGA !

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym kolejnej edycji programu Legii Akademickiej. Spotkanie odbędzie się 19.11.2019 r. o godzinie 11:00 na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych w sali nr 0/14 w CPiB przy ulicy  Uniwersyteckiej 15, 25-406 Kielce.

Przypominamy także, iż termin składania wniosków o przystąpienie do części teoretycznej programu upływa z dniem 20.11.2019 r., w związku z czym zainteresowani wzięciem udziału w programie Legii Akademickiej proszeni są o wydrukowanie, wypełnienie załączonego wniosku i złożenie go w Dziale Spraw Studenckich i Doktoranckich UJK, ul. Żeromskiego 5, pok. nr 16.

 

Dział Spraw Studenckich – tel. 41 349 72 58, 41 349 72 59;

WKU w Kielcach – tel. 261 174 738;

WKU w Busku Zdroju – tel. 261 174 764;

WKU w Sandomierzu – tel. 261 514 797.

 


 

Informujemy, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach bierze udział w kolejnej edycji Programu „Legia Akademicka”.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Program skierowany jest do studentów, którzy będą chcieli zdobyć umiejętności
w ramach podstawowego szkolenia wojskowego.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zainteresowani wzięciem udziału w programie Legii Akademickiej proszeni są o wydrukowanie i wypełnienie załączonego wniosku i złożenie go w Dziale Spraw Studenckich UJK, ul. Żeromskiego 5, pok. nr 16 w terminie do 20 listopada 2019 roku.

Studentki zainteresowane tegoroczną edycją Legii Akademickiej muszą spełnić dodatkowe wymagania, tj.  jak najszybciej zwrócić się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień z wnioskiem o skierowanie na kwalifikację wojskową.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.gov.pl/web/nauka/program-legia-akademicka2?fbclid=IwAR2zEdtEeyEyRQYjh7kVG7ynHZbqiYn4rf8NrbzSv8edK66YoUEANoq11Co

 

Dział Spraw Studenckich – tel. 41 349 72 58, 41 349 72 59;

WKU w Kielcach – tel. 261 174 738;

WKU w Busku Zdroju – tel. 261 174 764;

WKU w Sandomierzu – tel. 261 514 797.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka