Legia Akademicka

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do udziału w VI edycji projektu „Legia Akademicka”.
 
Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej.
Do projektu przystąpić będzie mógł student studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie oraz absolwent, który rozpoczął Szkolenie w Szkole Legii Akademickiej posiadając status studenta i kontynuuje to szkolenie po ukończeniu studiów. W pierwszej kolejności odbędą się szkolenia w ramach części teoretycznej, które muszą zakończyć się do dnia 30 maja 2023 r.
 
W ramach części teoretycznej realizowane będą szkolenia dla studentów w ramach jednego modułu merytorycznego – podoficerskiego, obejmującego 13 godzin szkolenia programowe + 2 godzin egzaminu, co razem daje 15 godzin.
 
Zastrzega się, że Student, który złożył przysięgę wojskową i jest szeregowym rezerwy może rozpocząć szkolenie teoretyczne w ramach modułu podoficerskiego.
 
Zainteresowani wzięciem udziału w projekcie Legii Akademickiej proszeni są o wydrukowanie i wypełnienie załączonego wniosku i złożenie go w Dziale Spraw Studenckich i Doktoranckich UJK, ul. Żeromskiego 5, pok. Nr. 16 w terminie do 8 lutego 2023 r.
 
Studentki zainteresowane tegoroczną edycją Legii Akademickiej muszą spełnić dodatkowe wymagania, tj.  jak najszybciej zwrócić się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień o wydanie skierowania na kwalifikację wojskową.
 
 
Szczegółowe informacje na stronie:
 
 
 
 
Dział Spraw Studenckich i Doktoranckich – tel. 41 349 72 58, 41 349 72 59
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka