Legia Akademicka

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją VI. edycji programu Legia Akademicka (moduł podoficerski) nastąpiła zmiana ostatecznego terminu rozwiązania testu kwalifikacyjnego przez studentów zainteresowanych udziałem w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym z zakresu cyberbezpieczeństwa. Obecnie ww. studenci muszą rozwiązać test najpóźniej do dnia 31 maja br.

Test dostępny jest na platformie e-learningowej Legii Akademickiej pod adresem https://la.elearning.wp.mil.pl/.

W celu uzyskania dostępu do ww. testu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy z klauzulą informacyjną z załącznika nr 1 oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych z załącznika nr 2. Skan lub zdjęcie danych dokumentów kandydaci muszą przesłać na adres e-mail: k.kiniorski@ron.mil.pl.

 


 

Uprzejmie informujemy, iż studenci uczestniczący w VI edycji programu Legia Akademicka mogą wykonać test kwalifikacyjny, uprawniający do udziału w dodatkowym szkoleniu specjalistycznym z zakresu cyberbezpieczeństwa (moduł cyber).

Niezbędnymi warunkami do wzięcia udziału w module cyber, oprócz wykonania ww. testu kwalifikacyjnego, jest:

- złożenie wniosku o odbycie części praktycznej szkolenia;

- posiadanie stopnia żołnierza rezerwy (korpus szeregowych);

- zaliczenie modułu podoficerskiego w ramach części praktycznej szkolenia.

Chętni do wzięcia udziału w szkoleniu specjalistycznym muszą rozwiązać test najpóźniej do dnia 19 maja br. Test dostępny jest na platformie e-learningowej Legii Akademickiej pod adresem https://la.elearning.wp.mil.pl/.

Dodatkowo w celu uzyskania dostępu do ww. testu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy z klauzulą informacyjną z załącznika nr 1 (poniżej) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych z załącznika nr 2 (poniżej). Skan lub zdjęcie danych dokumentów kandydaci muszą przesłać na adres e-mail: k.kiniorski@ron.mil.pl.

W module cyber planowany jest udział 60 uczestników programu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w ramach ww. testu. W przypadku większej liczby osób z tą samą liczbą punktów, dodatkowym kryterium oceny będzie studiowanie na kierunkach istotnych z punktu widzenia Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, tj.: informatyka, kryptologia, cyberbezpieczeństwo, matematyka i inne kierunki pokrewne.

Szkolenie specjalistyczne z zakresu cyberbezpieczeństwa będzie realizowane w Eksperckim Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w zamiejscowym Wydziale Szkoleń Specjalistycznych w Wałczu od 14 do 30 sierpnia 2023 r.

 


 

Pliki do pobrania

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka