Legia Akademicka

 

Informujemy, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach bierze udział w kolejnej edycji Programu „Legia Akademicka”.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej obejmuje dwie części szkolenia. Część teoretyczną realizowaną przez uczelnie zgodnie z opracowanym przez Ministra Obrony Narodowej programem szkoleniowym oraz część praktyczną (ćwiczenia wojskowe) organizowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Program skierowany jest do studentów, którzy będą chcieli zdobyć umiejętności w ramach podstawowego szkolenia wojskowego.

Do projektu przystąpić będzie mógł student (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie. W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach części teoretycznej, który to moduł szkolenia będzie musiał być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do maja 2022 roku.

W ramach części teoretycznej realizowane będą szkolenia dla studentów w ramach dwóch modułów merytorycznych:

  1. podstawowy – 13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin, razem 15 godzin;
  2. podoficerski –  13 godzin szkolenie programowe + 2 godziny egzamin, razem 15 godzin.

Zainteresowani wzięciem udziału w programie Legii Akademickiej proszeni są o wydrukowanie i wypełnienie załączonego WNIOSKU złożenie go w Dziale Spraw Studenckich UJK, ul. Żeromskiego 5, pok. nr 16 w terminie do 19.11.2021 r.

Studentki zainteresowane tegoroczną edycją Legii Akademickiej muszą spełnić dodatkowe wymagania, tj.  jak najszybciej zwrócić się do Wojskowego Komendanta Uzupełnień z wnioskiem o skierowanie na kwalifikację wojskową.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/legia-akademicka

 

Dział Spraw Studenckich i Doktoranckich – tel. 41 349 72 59, 41 349 72 58;

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach –  tel. 0261 174 136

WKU w Kielcach – tel. 261 174 738;

WKU w Busku Zdroju – tel. 261 174 764;

WKU w Sandomierzu – tel. 261 514 797.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka