Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostki Ogólnouczelniane

Akademickie Biuro Karier

 • ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce (pok. 2/04)
 • Tel.: +48 41 349 78 91
 • Fax.: +48 41 349 78 91
 • e-mail:
 • www: abk.ujk.edu.pl

Archiwum Uniwersyteckie

 • ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
 • Tel.: +48 41 349 62 48
 • Fax.: +48 41 349 62 47
 • e-mail:
 • www: archiwum.ujk.edu.pl

Biblioteka Uniwersytecka

 • ul. Uniwersytecka 19, 25-406 Kielce
 • Tel.: +48 41 349 71 55
 • Fax.: +48 41 349 71 58
 • e-mail:
 • www: buk.ujk.edu.pl

Centrum Edukacji Nauczycielskiej

 • ul. Krakowska 11 pok. 231, 25-029 Kielce
 • Tel.: +48 41 349 67 59
 • e-mail:
 • www: cen.ujk.edu.pl

Centrum Nauki i Kultury

 • ul. Śląska 15, 25-328 Kielce
 • Tel.: +48 41 349 73 54
 • e-mail:
 • www: oniks.pl

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

 • ul. Śląska 11A, 25-328 Kielce, D.S. Odsyseja
 • Tel.: +48 41 349 78 78
 • e-mail:
 • www: cwozn.ujk.edu.pl

Szkoła Doktorska

 • ul. Żeromskiego 5, 25-386 Kielce
 • Tel.: +48 41 349 73 73
 • Tel.: +48 41 349 73 49
 • Tel.: +48 41 349 72 52
 • e-mail:
 • www: sd.ujk.edu.pl

Uniwersytet Otwarty

Wydawnictwo Uniwersyteckie

 • ul. Żeromskiego 5, 25-386 Kielce
 • Tel.: +48 41 349 72 65
 • Fax.: +48 41 349 72 36
 • e-mail:
 • e-mail:
 • www: wydawnictwo.ujk.edu.pl

 


 
 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka