Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostki Ogólnouczelniane

Biblioteka Uniwersytecka

 • ul. Świętokrzyska 21E, 25-406 Kielce
 • Tel.: +48 41 349 71 55
 • Fax.: +48 41 349 71 58
 • e-mail:
 • www: buk.ujk.edu.pl

Wydawnictwo

 • ul. Żeromskiego 5, 25-386 Kielce
 • Tel.: +48 41 349 72 65
 • Fax.: +48 41 349 72 36
 • e-mail:
 • e-mail:
 • www: wydawnictwo.ujk.edu.pl

Archiwum

 • ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
 • Tel.: +48 41 349 62 48
 • Fax.: +48 41 349 62 47
 • e-mail:
 • www: archiwum.ujk.edu.pl

Akademickie Biuro Karier

 • ul. Świętokrzyska 21, 25-406 Kielce (pok. 2/04)
 • Tel.: +48 41 349 78 91
 • Fax.: +48 41 349 78 91
 • e-mail:
 • www: abk.ujk.edu.pl

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji

 • ul. Śląska 11, 25-328 Kielce, D.S. Odsyseja
 • Tel.: +48 41 349 78 78
 • e-mail:
 • www: ujk.edu.pl/ucwir/

Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej

 • ul. Śląska 15, 25-328 Kielce
 • Tel.: +48 41 349 73 54
 • e-mail:
 • www: oniks.pl

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka