Zarządzenie nr 140/2020

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 10 lipca 2020 roku

 

w sprawie zasad przebywania studentów/doktorantów w domach studenta UJK
oraz na terenie Miasteczka Studenckiego UJK w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 29 pkt 2, 23-24 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Na terenie domów studenta UJK obowiązuje zakaz przebywania osób w nich niezakwaterowanych.
  2. Na terenie domów studenta UJK obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa m. in. przy pomocy odzieży lub jej części, maski lub maseczki.

 

§ 2

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia uchyla się zarządzenie nr 110/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zasad przebywania studentów/doktorantów w domach studenta UJK oraz na terenie Miasteczka Studenckiego UJK w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka