Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierunki oferowane w roku akademickim 2019/2020

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - licencjackie

 • Wydział Humanistyczny
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Filologia angielska
  • Filologia germańska
  • Filologia rosyjska  
  • Filologia polska
  • Historia
  • Lingwistyka stosowana
  • Logopedia ogólna
 • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
  • Dietetyka
  • Kosmetologia
  • Pielęgniarstwo
  • Położnictwo
  •  Ratownictwo medyczne
  • Wychowanie fizyczne
  • Zdrowie publiczne
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  • Biologia
  • Biotechnologia
  • Chemia
  • Geografia
  • Matematyka
  • Ochrona Środowiska
  • Turystyka i rekreacja
 • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Pedagogika
  • Praca socjalna
  • Sztuki plastyczne
  • Visual Arts
  • Wzornictwo
 • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Ekonomia
  • Finanse i rachunkowość
  • Kryminologia stosowana
  • Logistyka
  • Stosunki międzynarodowe
  • Studia skandynawskie (Scandinavian studies)
  • Zarządzanie
 • Wydział Filologiczno-Historyczny
  • Administracja
  • Administration
  • Filologia angielska
  • Historia
 • Wydział Nauk Społecznych
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Ekonomia
  • Finanse i rachunkowość
  • Pedagogika
  • Zarządzanie
 • Wydział Zamiejscowy
  • Administracja
  • Filologia angielska
  • Kosmetologia
  • Pedagogika

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - inżynierskie

 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  • Fizyka techniczna
  • Informatyka
  • Ochrona Środowiska
  • Rolnictwo ekologiczne
  • Data engineering
  • Inżynieria danych
 • Wydział Zamiejscowy
  • Mechatronika

Studia stacjonarne drugiego stopnia (4 semestry)

 • Wydział Humanistyczny
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Filologia angielska
  • Filologia germańska
  • Filologia rosyjska
  • Filologia polska
  • Historia
  • Lingwistyka stosowana
 • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
  • Fizjoterapia
  • Kosmetologia
  • Pielęgniarstwo
  • Położnictwo
  • Wychowanie fizyczne
  • Zdrowie publiczne
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  • Biologia
  • Biotechnologia
  • Chemia
  • Geografia
  • Matematyka
  • Ochrona Środowiska
 • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Pedagogika
  • Praca socjalna
  • Sztuki plastyczne
  • Visual Arts
 • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Ekonomia
  • Politologia
  • Stosunki międzynarodowe
  • Zarządzanie
 • Wydział Filologiczno-Historyczny
  • Filologia angielska
  • Historia
 • Wydział Nauk Społecznych
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Pedagogika

Studia stacjonarne drugiego stopnia (3 semestry)

 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  • Fizyka

Studia stacjonarne jednolite magisterskie (lekarski, 12 semestrów)

 • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
  • Lekarski
  • Lekarski prowadzony w języku angielskim

Studia stacjonarne jednolite magisterskie (10 semestrów)

 • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
  • Fizjoterapia
 • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Psychologia
 • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
  • Prawo
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia - licencjackie

 • Wydział Humanistyczny
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Filologia angielska
  • Filologia polska
  • Historia
  • Logopedia ogólna
 • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
  • Dietetyka
  • Kosmetologia
  • Ratownictwo medyczne
  • Wychowanie fizyczne
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  • Biologia
  • Chemia
  • Geografia
  • Ochrona Środowiska
  • Turystyka i rekreacja
 • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
  • Pedagogika
 • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Ekonomia
  • Finanse i rachunkowość
  • Kryminologia stosowana
  • Logistyka
  • Stosunki międzynarodowe
  • Zarządzanie
 • Wydział Filologiczno-Historyczny
  • Administracja
  • Filologia angielska
  • Historia
 • Wydział Nauk Społecznych
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Ekonomia
  • Finanse i rachunkowość
  • Pedagogika
  • Zarządzanie
 • Wydział Zamiejscowy
  • Administracja
  • Filologia angielska
  • Kosmetologia
  • Pedagogika

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia - inżynierskie

 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  • Fizyka techniczna
  • Informatyka
  • Ochrona Środowiska
  • Rolnictwo ekologiczne
 • Wydział Zamiejscowy
  • Mechatronika

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (4 semestry)

 • Wydział Humanistyczny
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  • Filologia angielska
  • Filologia polska
  • Historia
 • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
  • Fizjoterapia
  • Kosmetologia
  • Pielęgniarstwo
  • Położnictwo
  • Wychowanie fizyczne
 • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  • Biologia
  • Chemia
  • Geografia
 • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
  • Pedagogika
  • Praca socjalna
 • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Ekonomia
  • Politologia
  • Stosunki międzynarodowe
  • Zarządzanie
 • Wydział Filologiczno-Historyczny
  • Filologia angielska
  • Historia
 • Wydział Nauk Społecznych
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Pedagogika

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie (lekarski, 12 semestrów)

 • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
  • Lekarski

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie (10 semestrów)

 • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
  • Fizjoterapia
 • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Psychologia
 • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
  • Prawo
 • Wydział Nauk Społecznych
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka