Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet w liczbach

Pracownicy

Stan zatrudnienia pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na dzień 1 października 2018 r. wynosi: 1406 osób, w tym 875 nauczycieli akademickich oraz 531 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Nauczyciele akademiccy

ilość

Profesor

85

Doktor habilitowany

217

Doktor

421

Magister

134

Lekarz

18

suma

875

 •  

 

 

 

 

 

 

Studia, studenci i doktoranci

 • Studia, studenci i doktoranci
  Liczba uprawnienia do nadawania stopni naukowych:
  habilitacyjnych: 4
  doktorskich: 13
  Liczba kierunków: 48
  Liczba studentów ogółem: 11 339 (stan na 26.02.2018)
  studia stacjonarne I i II stopnia: 8749
  studia niestacjonarne I i II stopnia: 2590
  studenci cudzoziemcy: 420
  Liczba studentów I roku:
  stacjonarne I stopnia: 2 397
  niestacjonarne I stopnia 720
  stacjonarne II stopnia: 1086
  niestacjonarne II stopnia: 385
  Liczba doktorantów ogółem: 338
  studia stacjonarne III stopnia: 312
  studia stacjonarne III stopnia: 26
  doktoranci cudzoziemcy: 3
  Liczba studentów na studiach podyplomowych: 305
   

Domy i stołówki studenckie:

 • 5 domów studenta w Kielcach,
 • 1 dom studenta w Piotrkowie Trybunalskim
 • Liczba studentów otrzymujących stypendia w roku akademickim 2018/2019
 • Stypendium socjalne 1843,
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów 1040
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 279
 • Cudzoziemcy otrzymujący stypendia 116
 • Liczba doktorantów otrzymujących stypendia w roku akademickim 2018/2019
 • Stypendium socjalne 30
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów 82
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 12
 • Studenci działają w 86 kołach naukowych

 

 • Wymiana studentów Erasmus+:
 • Łącznie liczba osób korzystających z programu Erasmus w latach 2006-2014 wyniosła 502 w tym: 270 studentów na studia 49 studentów na praktykę 183 wykładowców

Uniwersytet w Unii

Biblioteka UJK wewnątrz, fot. Paweł Małecki Centrum Rehabilitacji i Sportu UJK, fot. Paweł Małecki Laboratorium Instytut Fizyki UJK, fot. Paweł Małecki

 

Najważniejsze projekty realizowane przez UJK w latach 2004-2019

Infrastruktura

Dzięki wsparciu funduszy unijnych powstał Kampus Uniwersytecki przy ulicy Świętokrzyskiej.  W I etapie powstał budynek G Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego (wartość projektu 43 miliony zł). II etap to budowa Biblioteki Uniwersyteckiej, Centrum Języków Obcych i infrastruktury teleinformatycznej o łącznej wartości 160 milionów zł.

W ramach projektu realizowanego z Politechniką Świętokrzyską (wartość 44 miliony zł) zostały zmodernizowane laboratoria na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym. 

Przy budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego powstało  Centrum Edukacji Artystycznej (wartość 10 milionów zł). 

W kolejnych latach na terenie Kampusu powstaje Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, gdzie swoją siedzibę ma między innymi Akademickie Biuro Karier (wartość 22,3 milionów zł).

W kompleksie przy alei IX Wieków Kielc trwa rozbudowa Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Najważniejsze realizowane tam projekty to MEDIC, MEDREH, MEDPAT oraz centra symulacji medycznej dla lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Wartość wszystkich projektów to 130 milionów zł. Część z nich jest nadal realizowanych.

Dzięki unijnemu wsparciu w 2015 roku powstaje na terenie Kampusu Centrum Rehabilitacji i Sportu UJK o  wartości 11 milionów zł. Do tej pory uczelnia nie posiadała własnej bazy sportowej.

Dzięki unijnym środkom miały miejsce termomodernizacje budynków Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego oraz Rektoratu UJK – (razem to koszt 7,5 miliona zł)

Nauka i badania

Uczelnia realizuje wiele projektów naukowo – badawczych. Dzięki unijnym funduszom zrealizowano projekty podnoszące jakość i ofertę  kształcenia. Powstały nowe kierunki, między innymi biotechnologia czy wzornictwo. Pojawiły się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli i projekty skierowane do uczniów. Jednym z większych projektów o ogólnopolskiej skali była Diagnoza polskich sześciolatków (2007 rok), której wyniki  stanowiły bazę dla reformy szkolnictwa polskiego. Duże wsparcie otrzymują też absolwenci uczelni, którzy dzięki unijnym funduszom odbywają staże i praktyki pozwalające im odnaleźć się na rynku pracy.

 

Wykaz kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego:

 1. Administracja
 2. Bezpieczeństwo narodowe
 3. Biologia
 4. Biotechnologia
 5. Chemia
 6. Dietetyka
 7. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 8. E-administracja
 9. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 10. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 11. Ekonomia
 12. Filologia:
 • angielska,
 • germańska,
 • rosyjska
 1. Filologia polska
 2. Finanse i rachunkowość
 3. Fizjoterapia
 4. Fizyka
 5. Fizyka techniczna
 6. Geografia
 7. Historia
 8. Informatyka
 9. Inżynieria danych (kierunek prowadzony również w języku angielskim)
 10. Kierunek lekarski ((kierunek prowadzony również w języku angielskim)
 11. Kosmetologia
 12. Kryminologia stosowana
 13. Lingwistyka stosowana
 14. Logistyka
 15. Matematyka
 16. Mechatronika
 17. Militarystyka historyczna
 18. Ochrona środowiska
 19. Organizacja turystyki historycznej
 20. Pedagogika
 21. Pielęgniarstwo
 22. Politologia
 23. Położnictwo
 24. Praca socjalna
 25. Prawo
 26. Psychologia
 27. Ratownictwo medyczne
 28. Rolnictwo ekologiczne
 29. Scandinavian studies/studia skandynawskie (kierunek prowadzony w języku angielskim)
 30. Stosunki międzynarodowe
 31. Turystyka i rekreacja
 32. Wychowanie fizyczne
 33. Wzornictwo
 34. Zarządzanie
 35. Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo
 36. Zdrowie publiczne
 37. Zdrowie środowiskowe
 

Aktualizacja: (Marcin Wójcik 17.06.2019 r.)

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka