Wyniki rekrutacji

 

Wyniki rekrutacji
 

W wyniku posiedzenia członków Komisji Rekrutacyjnej w sprawie zakwalifikowania Uczestników/czek do projektu „UNIWERSYTET MŁODYCH – innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych” do projektu zakwalifikowano następującą liczbę osób:

Moduł

Liczba przyjętych osób

Geografia

11

Fizyka

17

Matematyka

16

Biologia

12

Chemia

16


Komisja Rekrutacyjna poddała ocenie formularze zgłoszeniowe od kandydatów, którzy spełniali następujące kryteria Uczestnika projektu:
 

ü  uczeń/uczennica pierwszej klasy liceum lub technikum z terenu miasta Kielce,

ü  wiek 15-17 lat

 

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przesłana do wszystkich kandydatów do projektu w wiadomości e-mail (na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym) lub drogą telefoniczną.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Dział Funduszy Europejskich, pokój nr 12, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5

Specjalista ds. rozliczeń:

Małgorzata Warwas – 041 349-72-34; m.warwas@ujk.edu.pl

Biuro projektu: Instytut Fizyki, ul. Świętokrzyska15, 25-406 Kielce

Kierownik projektu: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz: 41 349-64-81; 
malgorzata.wysocka-kunisz@ujk.edu.pl; pokój 150.

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka