Opracowanie innowacyjnych, ekologicznych drzwi przeciwpożarowych

 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jako Partner z firmą Doorpol J. Adamski, L. Łukawski Spółka Jawna z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, realizuje projekt pn. Opracowanie innowacyjnych, ekologicznych drzwi przeciwpożarowych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1  Projekty B+R przedsiębiorstw na podstawie umowy POIR.01.01.01-00-0238/21.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania systemowego, efektem którego będą proekologiczne drzwi przeciwpożarowe.

Proekologiczność proponowanego rozwiązania polegać będzie na zastosowaniu materiałów, które z jednej strony nie będą emitować ponadnormatywnych ilości gazowych, toksycznych destruktów oraz dymu, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia lub życia osób przebywających w środowisku pożaru, z drugiej strony zastosowane materiały redukować będą temperaturę pożaru, a w konsekwencji dynamikę jego rozwoju.

Efektem realizacji projektu będzie stworzenie wypełnienia skrzydła drzwiowego, uszczelnień pęczniejących oraz ramiaka, które charakteryzować się będą niepalnością lub zredukowaną palnością w stosunku do rozwiązań obecnie dostępnych. Ważnym aspektem opracowanego w projekcie systemu będzie zarówno redukcja masy produktu finalnego jak również redukcja stwarzanego przez produkt finalny zagrożenia pożarowego (redukcja toksyczności oraz szybkości rozgorzenia pożaru)

 

Okres realizacji – 01.07.2021 r. – 31.12.2023 r.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Budżet projektu wynosi 4 042 781,13 zł, w tym:

- budżet UJK: 1 983 282,31 zł

- dofinansowanie dla UJK:  1 983 282,31 zł.

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka