Nabór uzupełniający

 

Informujemy, iż od dnia 12.10.2017 ogłaszamy uzupełniający nabór do projektu „UNIWERSYTET MŁODYCH – innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych” wyłącznie dla osób zainteresowanych modułami z zakresu:

- geografii

- biologii

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe (wraz z kopią świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej oraz innymi zaświadczeniami/kopiami dokumentów <jeśli dotyczy>) należy dostarczyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.10.2017 r. , do godziny 10:00 do Instytutu Fizyki,
ul. Świętokrzyskiej 15, 25-406 Kielce, dr Małgorzata Wysocka-Kunisz pokój 150 lub pokój 206 mgr Karol Szary.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Dział Funduszy Europejskich, pokój nr 12, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5

Specjalista ds. rozliczeń:

Małgorzata Warwas – 041 349-72-34; m.warwas@ujk.edu.pl

Biuro projektu: Instytut Fizyki, ul. Świętokrzyska15, 25-406 Kielce

Kierownik projektu: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz: 41 349-64-81;  malgorzata.wysocka-kunisz@ujk.edu.pl; pokój 150.

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka