Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia

 

Projekt pn.: „Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia”  nr POWR.03.01.00-00-S183/15 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Cele i założenia projektu

1.     Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom współczesnego rynku pracy i oczekiwanych przez pracodawców poprzez organizację wysokiej jakości staży w okresie 01.04.2017-31.01.2019 r.

2.     Projekt skierowany jest do 250 osób (185K/65M)- studentów/ek ostatnich lat kierunków: zarządzanie, ekonomia, administracja, politologia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

3.     Projekt obejmuje cztery zadania:

 

Zadanie 1 Realizacja wysokiej jakości staży dla kierunku Zarządzanie

Wsparciem w formie 3 miesięcznych staży, objętych zostanie 50 studentów kierunku Zarządzanie.

Zadanie 2  Realizacja wysokiej jakości staży na kierunku Ekonomia

Wsparciem w formie 3 miesięcznych staży, objętych zostanie 55 studentów kierunku Ekonomia.

Zadanie 3  Realizacja wysokiej jakości staży na kierunku Administracja

Wsparciem w formie 3 miesięcznych staży, objętych zostanie 80 studentów kierunku Administracja.

Zadanie 4  Realizacja wysokiej jakości staży na kierunku Politologia

Wsparciem w formie 3 miesięcznych staży, objętych zostanie 5 studentów kierunku Politologia.

 

Okres realizacji Projektu: 01.04.2017-31.01.2019

Wartość projektu: 2 169 130,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 84,28%: 1 828 142,76 zł

Rekrutacja 2018

Rekrutacja 2017

Harmonogramy wsparcia 2017

Harmonogramy wsparcia 2018


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka