Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia

 

Projekt pn.: „Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia”  nr POWR.03.01.00-00-S183/15 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Cele i założenia projektu

1.     Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom współczesnego rynku pracy i oczekiwanych przez pracodawców poprzez organizację wysokiej jakości staży w okresie 01.04.2017-31.01.2019 r.

2.     Projekt skierowany jest do 250 osób (185K/65M)- studentów/ek ostatnich lat kierunków: zarządzanie, ekonomia, administracja, politologia Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

3.     Projekt obejmuje cztery zadania:

 

Zadanie 1 Realizacja wysokiej jakości staży dla kierunku Zarządzanie

Wsparciem w formie 3 miesięcznych staży, objętych zostanie 50 studentów kierunku Zarządzanie.

Zadanie 2  Realizacja wysokiej jakości staży na kierunku Ekonomia

Wsparciem w formie 3 miesięcznych staży, objętych zostanie 55 studentów kierunku Ekonomia.

Zadanie 3  Realizacja wysokiej jakości staży na kierunku Administracja

Wsparciem w formie 3 miesięcznych staży, objętych zostanie 80 studentów kierunku Administracja.

Zadanie 4  Realizacja wysokiej jakości staży na kierunku Politologia

Wsparciem w formie 3 miesięcznych staży, objętych zostanie 5 studentów kierunku Politologia.

 

Okres realizacji Projektu: 01.04.2017-31.01.2019

Wartość projektu: 2 169 130,00 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 84,28%: 1 828 142,76 zł

Rekrutacja 2018

Rekrutacja 2017

Harmonogramy wsparcia 2017

Harmonogramy wsparcia 2018

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka