Nowa Era Kształcenia

 

Projekt pn.: „Nowa Era Kształcenia” nr POWR.03.04.00-00-D078/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Cele i założenia projektu

 

1.     Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji u minimum 45 osób  będących kadrą dydaktyczną Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją jako wspieranie zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego, poprzez udział w szkoleniach/kursach/warsztatach w okresie od 01.09.2017  do 31.08.2019 r.

2.     Projekt skierowany jest do 50 osób (35K/15M)-  nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym oraz Wydziale Humanistycznym.

 

3.     Projekt obejmuje trzy zadania:

 

Zadanie 1 Szkolenie grupowe podnoszące innowacyjne umiejętności dydaktycznych:

-Coaching i mentoring w pracy pedagoga,

-Kurs tutorski I stopnia,

-Inspiruj, porywaj, fascynuj-innowacyjne umiejętności dydaktyczne,

-Pamięć i kreatywność-innowacyjne metody dydaktyczne,

-Myślenie krytyczne i narzędzia TOC,

-Metoda Obrazkowego Testu Zawodów M. Achtnicha,

-Obrazkowy test Zawodów M. Achtnicha dla zaawansowanych,

-Twórcze myślenie z wykorzystaniem metod TRIZ wraz z certyfikatem I stopnia.

Zadanie 2  Szkolenie grupowe podnoszące umiejętności informatyczne, zarządzanie informacją, w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku angielskim:

-Tworzenie multimedialnych prezentacji, wykorzystanie technik 3 D,

-Statistica kurs podstawowy,

-Praktyczne zastosowanie technik regresyjnych w Statistica,

-Statistica Analizy wielowymiarowe,

-Academic Teaching Excellence kurs dydaktyki w języku angielskim.

 

Zadanie 3  Szkolenie indywidualne podnoszące kompetencji kadry dydaktycznej:

-Kurs terapeutyczny Terapia metodą Instrumental Enrichment wraz z certyfikatem,

-Szkolenie Superwizja w pracy nauczyciela/pedagoga/psychologa,

-Kurs English Medium Instruction.

 

 

 

Okres realizacji Projektu: 01.09.2017-31.08.2019

 

Wartość projektu: 568 105,00 zł

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 84,28%: 478 571,65 zł

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka