Absolwent dla regionu – nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

Tytuł projektu: „Absolwent dla regionu – nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna

Działanie 3.1 POWER Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Konkurs numer: 1/NPK/POWR/3.1/2016

 

Termin realizacji:

01.02.2017 do 31.12.2020 r.

Budżet projektu:

986 748,00 zł z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 84,28 %   -  831631,21 zł.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 112 studentów/ek  I stopnia na kierunkach:

Fizjoterapia – 80 studentów/ek
Kosmetologia – 40 studentów/ek
Gerontologia społeczna – 20 studentów/ek
na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Projekt zakłada wzrost kompetencji zawodowych studentów poprzez:

  • Przygotowanie programów kształcenia przez nauczycieli akademickich przy współpracy pracodawców włączających w treści programowe praktyczne elementy edukacji na ww. kierunkach.
  • Realizację zajęć dydaktycznych na ww. kierunkach z dostosowanym programem  kształcenia do potrzeb gospodarki, społeczeństwa i regionalnego rynku pracy  zgodnie z RSI województwa świętokrzyskiego.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych studentów na wybranych kierunkach/specjalności.

Rekrutacja kandydatów na studia:

  • Rejestracja kandydatów na studia w formie elektronicznej pod adresem internetowym https://www.ujk.edu.pl/rekrutacja
  • Osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu, UJK zapewni dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji
  • Kryteria rekrutacyjne: konkurs świadectw maturalnych.

 

Projekt obejmuje swoim zakresem merytorycznym działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację. Wnioskodawca zaplanował skierowanie wsparcia dla tych kierunków, które wpisują się w działania Inteligentnej Specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego w obszar Turystyki Zdrowotnej i Prozdrowotnej.

Dokumenty do pobrania:

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka