Rekrutacja do projektu

 

Informujemy, iż od dnia 01.09.2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „UNIWERSYTET MŁODYCH – innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych”. Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 15-17 lat, kształcącej się w liceach i technikach na terenie miasta Kielce, w szczególności uczniów zdolnych, laureatów, finalistów ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych – uczniów szczególnie uzdolnieni i zainteresowani określonym przedmiotem. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do projektu dostępne są w Regulaminie projektu.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 25.09.2017 r. do Instytutu Fizyki, ul. Świętokrzyskiej 15, 25-406 Kielce, pokój 206 mgr Karol Szary lub dr Małgorzata Wysocka-Kunisz pokój 150.

Dokumenty zgłoszeniowe można zostawić także w sekretariacie szkoły do której kandydat do projektu uczęszcza.

Dokumenty do pobrania:

·  Regulamin Projektu (pobierz)

·  Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Dział Funduszy Europejskich, pokój nr 12, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5

Specjalista ds. rozliczeń:

Małgorzata Warwas – 041 349-72-34; m.warwas@ujk.edu.pl

Biuro projektu: Instytut Fizyki, ul. Świętokrzyska15, 25-406 Kielce

Kierownik projektu: dr Małgorzata Wysocka-Kunisz: 41 349-64-81;  malgorzata.wysocka-kunisz@ujk.edu.pl; pokój 150.

Specjalista ds. dokumentacji: Karol Szary: 041 349-64-75; karolszary@ujk.edu.pl, pokój 206

Projekt – projekt pn.: „UNIWERSYTET MŁODYCH – innowacyjne moduły zajęć wspierające uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych” realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w partnerstwie z Gminą Kielce, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Więcej informacji o projekcie pod linkiem:

http://www.ujk.edu.pl/uniwersytet_mlodych.html

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka