Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w wyniku produkcji pro-ekologicznych materiałów elastomerowych

 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, jako Lider, w partnerstwie z:

  • Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie,
  • firmą Geyer&Hosaja Sp. z o.o. z siedzibą w Partyni,

realizuje projekt pn. Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w wyniku produkcji pro-ekologicznych materiałów elastomerowych.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy POIR.04.01.04-00-0131/19.

 

Celem projektu jest opracowanie pro-środowiskowych kompozytów polimerowych, których spalanie będzie skutkowało mniejszym obciążeniem środowiska.

Efektem realizacji projektu będą receptury polimerowe, które nie będą emitować szkodliwych substancji toksycznych a w wyniku spalania w piecach przydomowych, nie będą negatywnie wpływały na zdrowie ludzi.

 

Okres realizacji – 30.06.2020 r. – 31.12.2023 r.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Budżet projektu wynosi 7 686 983,91 zł, w tym:

- budżet UJK 3 289 738,76 zł,

- dofinansowanie dla UJK 3 289 738,76 zł.

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka