SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach

 

Projekt pn.: „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach” nr POWR.05.03.00-00-0061/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Cele i założenia projektu

 

1.     Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie programu rozwojowego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na kierunkach pielęgniarstwo                                                    i położnictwo w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.

 

2.     Osiągnięcie celu szczegółowego PO WER nastąpi poprzez realizację programu

rozwojowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Lekarskim        i Nauk o Zdrowiu  w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej, obejmującego wsparcie infrastruktury, podniesienia kompetencji kadry dydaktycznej oraz kształcenie studentów z wykorzystaniem technik symulacji.

 

3.     Projekt skierowany jest do 240 (234K/6M) studentów/ek kierunku pielęgniarstwo i położnictwo Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz 15 (12K/3M) osób z kadry naukowo-dydaktycznej i technicznej.

 

4.     Projekt obejmuje następujące zadania:

 

-Opracowanie programu rozwojowego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK;

-Prace adaptacyjno-remontowe sal MCSM;

-Wyposażenie sali opieki pielęgniarskiej wraz z pomieszczeniem kontrolnym - sala wysokiej wierności;

-Wyposażenie sali egzaminacyjnej OSCE pielęgniarstwo;

-Wyposażanie sali porodowej wysokiej wierności wraz z pomieszczeniem kontrolnym położnictwo;

-Wyposażenie sali egzaminacyjnej OSCE położnictwo;

-Wyposażenie sali symulacji z zakresu ALS;

-Wyposażenie sali symulacji z zakresu BLS;

-Wyposażenie sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich;

-Wyposażenie sali ćwiczeń umiejętności technicznych;

-Wyposażenie sali umiejętności położniczych;

-Rozwój potencjału dydaktycznego MCSM;

-Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych;

-Program standaryzowanych pacjentów;

-Współpraca międzyuczelniana.

 

Realizacja projektu pozwoli na powiększenie bazy dydaktycznej Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu przy ul. IX Wieków Kielc 19, w zakresie symulacji medycznej poprzez utworzenie 11 sal symulacyjnych przeznaczonych dla kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt symulacyjny.

 

Okres realizacji Projektu: 01.01.2018-31.12.2020

 

Wartość projektu: 4 199 439,47 zł

 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 84,28%: 3 539 287,58 zł

 

Rekrutacja do projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych - program rozwojowy UJK w Kielcachprzedłużona zostaje do dnia 31 lipca 2018 roku do godz. 15:00

 

***

Informujemy, iż od dnia 01.10.2018 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach”. Projekt skierowany jest min. do 240 studentów (234K/6M) z kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo. Rekrutacja dotyczy:

- 80 studentów (78K/2M) I stopnia z kierunku Pielęgniarstwo (nabór 2018/19)

-40 studentów (39K/1M) I stopnia z kierunku Położnictwo (nabór 2018/19)

 

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć  do Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa, ul. IX Wieków Kielc 19, 25-317 Kielce do Angeliki Lewandowskiej, pokój 110 .

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa do 15 października 2018 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój 110

Angelika Lewandowska – 041 349-69-22; alewandowska@ujk.edu.pl 

Kierownik projektu

Dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK 041 349-69-05; dorota.koziel@ujk.edu.pl

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu SIMED

Regulamin projektu SIMED

 

 

 

 

 

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka