Rekrutacja do projektu 2017

Rekrutacja 2017

Projekt: Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia

Informujemy, iż do dnia 19.06.2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia studentów II roku II stopnia kierunków: Zarządzanie, Administracja, Ekonomia i III roku I stopnia kierunku Politologia do udziału w projekcie „Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia”

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 19-06-2017 r. do biura projektu (Pokój 2.24 Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, Ul. Świętokrzyska 21, 25-406 Kielce).

Kontakt:
Mgr Marcin Walczak – kierownik projektu
Marcin.walczak@ujk.edu.pl

Zasady rekrutacji do projektu zawarte są w Regulaminie, który można pobrać poniżej.

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka