Rekrutacja 2017

Projekt: Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia

Informujemy, iż do dnia 19.06.2017 r. przyjmowane będą zgłoszenia studentów II roku II stopnia kierunków: Zarządzanie, Administracja, Ekonomia i III roku I stopnia kierunku Politologia do udziału w projekcie „Wysokiej jakości staże drogą do zatrudnienia”

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 19-06-2017 r. do biura projektu (Pokój 2.24 Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, Ul. Świętokrzyska 21, 25-406 Kielce).

Kontakt:
Mgr Marcin Walczak – kierownik projektu
Marcin.walczak@ujk.edu.pl

Zasady rekrutacji do projektu zawarte są w Regulaminie, który można pobrać poniżej.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka