Harmonogram zajęć z pacjentem standaryzowanym

 

Zajęcia z udziałem pacjentów standaryzowanych

Ul. IX Wieków 19, 25-516 Kielce

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej

 

01.02.2020-29.02.2020

 • 28.02.2020

- godz.08:00-11:00-  (piel. geriatryczne)

- godz.08:45- 11:00-  (piel. chirurgiczne)

01.03.2020-31.03.2020

 • 2.03.2020

- godz.08:00-11:00- (piel.geriatryczne)

- godz. 11:15-14:15 - (piel. geriatryczne)

 -godz.08:45- 11:00- (piel. chirurgiczne)

 • 3.03.2020

-godz. 08:00-11:00-(piel. gin-poł.)

 • 4.03.2020

- godz.08:45- 11:00- (piel. chirurgiczne)

-godz. 13:15-16:15- (piel. geriatryczne)

-godz.13:30- 16:30- (opieka ginekol.)

 • 5.03.2020

-godz. 08:00-11:00- (piel. gin-poł.)

 • 6.03.2020

- godz.08:00-11:00- (piel. geriatryczne)

- godz.08:45- 11:00- (piel. chirurgiczne)

- godz. 11:00-14:00- (piel.geriatryczne)

 • 10.03.2020

-godz. 08:00-11:00- (opieka ginekol.)

 • 11.03.2020

- godz. 08:00-14:00 (2grupy) - (piel. gin.-poł.)

- godz. 11:00-14:00- (piel. chirurgiczne)

 • 13.03.2020

- godz.  11:00-14:00 - (piel. chirurgiczne)

 • 17.03.2020

-godz. 08:00-11:00-(opieka ginekol.)

 • 18.03.2020

- godz. 09:00-11:15- (piel. chirurgiczne)

 • 20.03.2020

- godz.08:00-11:00- (piel.geriatryczne)

- godz. 11:00-14:00- (piel. geriatryczne)

 • 23.03.2020

- godz. 10:15-13:15- (piel. geriatryczne)

 • 24.03.2020

-godz. 08:00-11:00- (opieka ginekol.)

 • 25.03.2020

- godz.13:30- 16:30-  (opieka ginekol.)

 • 26.03.2020

- godz. 07:30-15:00- (techniki poł.)

 • 30.03.2020

-godz. 09:00-18:00- (techniki poł.)

 • 31.03.2020

-godz. 08:00-11:00- (opieka ginekol.)

 


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej