Rekrutacja do projektu - nabór II

 

Rekrutacja do projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach” dla studentów/ek kierunku pielęgniarstwo przedłużona zostaje do dnia 30 października 2018 roku do godz. 15:00

 

Informujemy, iż od dnia 01.09.2018 r. do 15.10.2018 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu „SIMED- symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK w Kielcach”.

 

Projekt skierowany jest do 15 osób (12K/3M) z kadry dydaktycznej i  technicznej zatrudnionej na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Rekrutacja dotyczy:

- szkolenia zagranicznego dla instruktorów symulacji,

-szkolenia dla kadry dydaktycznej POLSIM poziom podstawowy,

-szkolenia dla kadry dydaktycznej POLSIM poziom zaawansowany,

-szkolenie praktyczne- egzaminator OSCE.

 

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć  do Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa- Biuro projektu SIMED pokój 110, ul. IX Wieków Kielc 19,    25-317 Kielce, do Pani Angeliki Lewandowskiej.

Rekrutacja ma charakter wewnętrzny i trwa do 15 października 2018 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, pokój 110

Angelika Lewandowska – 041 349-69-22; alewandowska@ujk.edu.pl

Kierownik projektu

Dr hab. Dorota Kozieł prof. UJK 041 349-69-05; dorota.koziel@ujk.edu.pl

 


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka