Aktualności

2022/2023

 • Dni Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach
  zobacz
 • Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia w UJK w Kielcach w roku akademickim 2022/2023
  zobacz
 • Harmonogram posiedzeń UKK w roku akademickim 2022/2023
  zobacz

2021/2022


2020/2021

 • Sprawozdanie z działalności UKK w roku 2020/2021
  zobacz
 • Rekomendacje UKK, wynikające z badań ankietowych, w roku akademickim 2020/2021
  zobacz
 • Ankieta dot. obsługi administracyjnej w roku akademickim 2020/2021
  zobacz prezentację zobacz raport
 • Ankieta dot. jakości kształcenia w roku akademickim 2020/2021
  zobacz prezentację zobacz raport
 • Ankieta dot. opinii interesariuszy zewnętrznych na temat przygotowania zawodowego absolwentów UJK – raport z badania ankietowego
  zobacz prezentację
 • Wyniki ankiety nt. prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2020/2021
  zobacz prezentację za sem. letni   zobacz prezentację za sem. zimowy  zobacz raport
 • Dni Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach
  zobacz
 • Konkurs z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach
  zobacz Regulamin zobacz rozstrzygnięcie konkursu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza studentów do anonimowej oceny jakości kształcenia na Uczelni
  zobacz pobierz plakat
 • Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2020/2021
  zobacz
 • Harmonogram posiedzeń UKK w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2020/2021
  zobacz


2019/2020

 • Sprawozdanie z działalności UKK w roku 2019/2020
  zobacz
 • Rekomendacje do Raportu końcowego z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2019/2020
  zobacz
 • Raport z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2019/2020
  zobacz
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  zaprasza studentów do anonimowej oceny jakości kształcenia na Uczelni
  zobacz pobierz plakat
 • Harmonogram posiedzeń UKK w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
  zobacz
 • Prezentacja struktury i zadań Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
  zobacz
 • Rekomendacje Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia
  zobacz

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka