Monitorowanie losów absolwentów

ELA - Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów

Od maja 2016 r. funkcjonuje ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Podstawą systemu monitoringu losów zawodowych absolwentów uczelni są raporty automatyczne. Głównym źródłem przedstawianych w nich informacji są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz z systemu POL-on.

Na przeprowadzenie monitoringu pozwoliła nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie 1 października 2014 r. Pierwszym rocznikiem, który został objęty badaniem są osoby, które ukończyły studia w 2014 r. Czytaj więcej

Dostęp do ELA jest możliwy pod adresem: http://absolwenci.nauka.gov.pl/.

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kiecach działa Akademickie Biuro Karier, które m.in. śledzi losy absolwentów. Misją tego Biura jest zapewnienie studentom oraz absolwentom naszej Uczelni jak najlepszych możliwości wejścia w aktywne życie zawodowe. Więcej o działaniach tego Biura znajduje się pod adresem: https://abk.ujk.edu.pl/

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka