Ocena zewnętrzna

Jakość kształcenia na kierunkach, poziomach i profilach studiów wyższych oraz jakość kształcenia na studiach podyplomowych dokonywana jest przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).

Znowelizowana ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyniosła zmianę w regulacjach dotyczących systemu oceny jakości kształcenia w polskich uczelniach. Można powiedzieć, że Ustawa 2.0 podwyższa rangę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w nowym systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Do zadań PKA, obok realizowanych dotychczas ocen programowych, włączono również oceny kompleksowe.

Polska Komisja Akredytacyjna będzie badała skuteczność wszystkich działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia w uczelni we wszelkich dziedzinach, w których prowadzone jest kształcenie w danej uczelni. Komisja będzie miała również obowiązek prowadzenia, obok działalności szkoleniowej, również działalności analitycznej oraz upowszechniania dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia. Postanowienia znowelizowanej ustawy poszerzyły zatem katalog zadań PKA.

Z dniem 28 lutego 2019 r. wprowadzone zostały przez PKA nowe wzory raportów samooceny dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego studiów. PKA określiła również wskaźniki spełnienia standardów jakości kształcenia w ramach oceny programowej.

Czytaj więcej 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka