Dobre praktyki

 

  • Raport dobre praktyki „Wyciąg z Raportów z Wizytacji na Uczelniach Wyższych przeprowadzonego przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w 2021 roku.” (pjk.edu.pl) - czytaj
  • Ocena jakości kształcenia w Polsce – problemy i rekomendacje (2016) - czytaj
  • Wybrane „dobre praktyki" zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych (2015) - czytaj
  • Wyzwania w zarządzaniu jakością na uczelniach – dobre praktyki (2015) - czytaj
  • Zeszyt dobrych praktyk dotyczących wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia w uczelniach (2013) - czytaj
  • Edukacja przez całe życie – dobre praktyki (2013) - czytaj

 

 

Dobre praktyki w UJK

Dobre doświadczenia w zapewnianiu jakości kształcenia, realizowane na poszczególnych wydziałach w roku akademickim 2021/2022 wykazane zostały podczas oceny Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Poniżej wykaz wybranych dobrych praktyk na poszczególnych wydziałach/ w filiach:

 

 Wydział Humanistyczny:

- pracownicy  są członkami Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla szkół ponadpodstawowych  i dla szkół podstawowych,

- pracownicy ILiJ  współorganizują Tydzień Kultury Języka Polskiego (wykłady, praca w jury, w roku 2021 nastąpi XXIX edycja),

- na stronie internetowej ILiJ funkcjonują:

 „Poradnia językowa” – prof. dr hab.  Piotr Zbróg

 „Prosty Język w Urzędzie” Centrum Wsparcia Językowego dla Obywatela i Urzędnika –  dr Joanna Kowalczyk,

- ILiJ współpracuje z Uniwersytetem Otwartym UJK kierowanym przez dr hab. Annę Wileczek, prof. UJK – pracownicy wygłaszają wykłady, prowadzą ćwiczenia i warsztaty,

- pracownicy Instytutu organizują wykłady i seminaria dostępne dla  studentów

i doktorantów, pracowników UJK, mieszkańców Kielc i województwa,

- od lutego 2020 w Instytucie działa półka bookcrossingowa, z której korzystają wszyscy chętni z Wydziału Humanistycznego.

 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych:

- Święto Wydziału organizowane raz do roku we wrześniu – podczas uroczystości następuje wręczenie dyplomów dla absolwentów oraz wręczenie nagród za najlepszą pracę dyplomową,

- jeden dzień wolny w tygodniu dla studentów – bardzo ceniony przez wszystkich studentów,

- współpraca z Sądem Okręgowym w Kielcach – praktyki, staże, wyjścia na rozprawy,

- współpraca z Komendą Miejską Policji,

- współpraca ze Stowarzyszeniem Księgowych oddział w Kielcach – organizacja corocznego Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla studentów – nagrodą jest m.in. staż w biurze rachunkowym,

- współpraca ze Związkiem Banków Polskich – wykłady i spotkania z przedstawicielami instytucji bankowych,

- współpraca z Urzędem Statystycznym w Kielcach,

- liczne wykłady i spotkania z przedstawicielami otoczenia prawa, biznesu, polityki i dyplomacji z  Polski i z zagranicy,

- udział studentów w szkoleniach i kursach/stażach oraz zaangażowanie władz wydziału w ich organizację.

 

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

- współorganizowanie tzw. CHEMNOC: popularyzacja wiedzy,

-„Noc biologów”: udział biorą studenci biotechnologii,

- aktywność SKN „Mikroby” i „Kalcyt”; liczne wystąpienia tych kół na Sesji Studenckich Kół Naukowych oraz liczne publikacje w materiałach pokonferencyjnych i zdobywanie nagród za wystąpienia konferencyjne,

- udział w popularyzacji nauki „Noc muzeów” – Podzamcze Chęcińskie,

- aktywne współautorstwo studentów w publikacjach naukowych,

- udział w Dniach Jakości Kształcenia organizowanych na UJK,

- aktywnie działanie studenckiego Koła Naukowego Informatyków SOLUTION skupiającego studentów informatyki, którzy pragną pogłębiać i poszerzać swoją wiedzę w zakresie najnowszych osiągnięć informatyki i dyscyplin pokrewnych,

- udział pracowników Instytutu Fizyki w regionalnych finałach Konkursu E(x)plory,

- współpraca ze szkołami województwa świętokrzyskiego,

- udział studentów informatyki w „Nocy fizyków”,

- udział w projekcie pn. NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach, którego studenci odbywają płatne, 3-miesięczne staże.

 

Collegium Medicum:

- uczestnictwo w działaniach organizowanych z okazji Dni Jakości Kształcenia,

- promowanie kierunku w mediach społecznościowych (filmy prezentujące etapy tworzenia posiłków w pracowniach dietetycznych),

- utworzenie Poradni Dietetycznej,

- opracowanie przewodnika do przedmiotów kierunkowych i zamieszczenie na stronie internetowej,

- organizowanie dla studentów szkoleń dotyczących zabiegów kosmetologicznych na twarz i ciało oraz zabiegów z wykorzystaniem innowacyjnej aparatury kosmetologicznej,

 

 Wydział Pedagogiki i Psychologii:

- szeroko zakrojona i dobrze zorganizowana współpraca z interesariuszami zewnętrznymi stanowi ogromną wartość dla studentów. Pozwala im bowiem na zapoznanie się z rzeczywistym środowiskiem  pracy, instytucjami do działania, w których są przygotowywani, czy wreszcie problemami i wyzwaniami, z którymi mogą się oni spotkać podczas kariery zawodowej,

- akcje charytatywne: SKN SYNERGIA „AKCJA SUCZAWA”, SKN SOCJALIA, oraz akcje     polegające m.in. na zbiórce materiałów szkolnych dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych,   - staże i inne zadania projektowe realizowane w ramach dwóch projektów realizowanych na WPP, tj.: Nowe Perspektywy Rozwoju UJK w Kielcach oraz Akcelerator Rozwoju UJK w Kielcach.

 

Wydział Sztuki:

- udział studentów w wydarzeniach artystycznych (konkursach, wystawach, warsztatach, międzynarodowych projektach artystycznych, koncertach, spektaklach muzycznych, programach radiowych i telewizyjnych, wspólnych publikacjach, pracach konstrukcyjnych) i naukowych – konferencje, seminaria, publikacje,

- realizacja projektów dydaktycznych w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

-  rozwój kadry dydaktycznej poprzez tworzenie warunków do jej rozwoju artystyczno-badawczego oraz pedagogicznego, w tym zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach językowych i metodycznych finansowanych w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”

- intensywna internacjonalizacja kształcenia i działalności artystyczno-badawczej wspierana przez powołanego w tym celu Prodziekana ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą,

- zaangażowanie studentów w wolontariat (występy na rzecz osób przebywających w szpitalach – m.in. współpraca z ŚCO w Kielcach, hospicjum, zakładu karnego),

- intensywna współpraca z interesariuszami zewnętrznymi m.in. w zakresie realizacji wspólnych zadań i projektów dydaktycznych, dodatkowo rozwijających umiejętności i kompetencje do pracy w zespołach (m.in. we współpracy z Cersanit S.A., Von Hagen Design, Domem Środowisk Twórczych Pałacyk Zielińskich w Kielcach).

 

 Filia w Piotrkowie Trybunalskim:

- działalność Piotrkowskiego Bractwa Akademickiego im. Zygmunta I Starego – z udziałem studentów i absolwentów kierunku Historia Organizowanie przez SKNH „Klio”, konkursów dla szkół średnich,

- współpraca SKNH „Klio” z Urzędem Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie organizacji cyklicznych „Trybunalskich spotkań z historią” (Muzeum Marcepanów, Rynek Trybunalski 2), działalność SKNH „Klio” jako członka zbiorowego w ramach PTH,

- udział studentów kierunku Zarządzanie w spotkaniach i konsultacjach z interesariuszami  zewnętrznymi, tj.: wykładach  i warsztatach w organizowanych w ramach Dni Jakości Kształcenia, udział w wykładzie Wojciecha Pantkowskiego Wiceprezesa Krajowej Izby Rozliczeniowej pt. Cyfrowa transformacja usług finansowych w dn. 25 marca 2021 r. w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (wykład on-line), udział  w wykładzie Andrzeja Karpińskiego, Dyrektora ds. bezpieczeństwa w Grupie BIK, pt.: „Czy jesteśmy cyber (nie)bezpieczni?” w dn. 27 maja 2021 r. Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (wykład on-line),

 - działalność  SKN Nowoczesny Menedżer,

- włączenie studentów kierunku Zarządzanie  w pracę na platformie Score Hunter, gdzie mają możliwość zdobycia w atrakcyjny sposób wiedzy z zakresu m.in. budowania wiarygodności finansowej, zarządzania ryzykiem zapobiegania wyłudzeniom na  skradzioną tożsamość. Aktywizowanie studentów kierunku Zarządzanie w ramach Filialnej  Rady Samorządu Studentów

 

Filia w Sandomierzu:

- wykład dla studentów wygłoszony przez interesariusza zewnętrznego, Prezesa Sądu Rejonowego w Sandomierzu na temat praktycznych aspektów pracy w absolwentów administracji w sądownictwie.

Stałe działania:

- Koło Naukowe Anglistów zarejestrowane pod nr 155 w Rejestrze Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

- Akcje charytatywne (wszyscy studenci).

 

Dobre praktyki UJK 2020/2021 - czytaj

Dobre praktyki UJK 2018/2019 - czytaj

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka