Aktualności

 • 2019/2020
 • Rekomendacje Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia
  zobacz
 • 2018/2019
 • Rekomendacje do Raportu końcowego z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2018/2019
  zobacz
 • Sprawozdanie z działalności UKJK w roku 2018/2019
  zobacz
 • Raport z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2018/2019
  zobacz
 • Dni Jakości Kształcenia 2019
  zobacz
 • Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach
  zobacz
 • Konkurs z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach
  zobacz
 • Rekomendacje Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia
  zobacz
 • Zniesienie minimum kadrowego - informacje o prowadzeniu zajęć
  zobacz
 • Komunikat polskiej Komisji Akredytacyjnej
  zobacz
 • Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2018/2019
  zobacz
 • 2017/2018
 • Raport z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2017/2018
  zobacz
 • Sprawozdanie z działalności UKJK w roku 2017/2018
  zobacz
 • Rekomendacje do Raportu końcowego z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2017/2018
  zobacz
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z zakresu promowania WSZJK
  zobacz
 • Dni Jakości Kształcenia 2018
  zobacz Program DJK
  zobacz rozmowę z Panią Prorektor nt. JK  | zobacz rozmowę z Kierownikiem UCWiR nt. JK
  zobacz materiał nt. DJK
 • Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia w UJK w roku akademickim 2017/2018
  zobacz
 • Katalog Przedmiotów wsparcia studentów - wydziałowy
  zobacz
 • Konkurs z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach – czwarta edycja
  zobacz
 • 2016/2017
 • Sprawozdanie z działalności UKJK w roku 2016/2017
  zobacz prezentację
 • Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2016/2017
  zobacz zobacz wyciąg
 • Rekomendacje po przeprowadzonych w UJK ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych za rok akademicki 2016/2017
  zobacz
 • Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA - za rok akademicki 2016/2017
  zobacz zobacz prezentację
 • Rekomendacje po przeprowadzonych w UJK ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA - za rok akademicki 2016/2017
  zobacz
 • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z zakresu promowania WSZJK
  zobacz
 • Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia w UJK w roku akademickim 2016/2017
  zobacz
 • Dni Jakości Kształcenia 2017
  zobacz
 • Konkurs z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach – trzecia edycja
  zobacz
 • 2015/2016
 • Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia w UJK w roku akademickim 2015/2016
  zobacz
 • Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2015/2016
  zobacz
 • Rekomendacje po przeprowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych za rok akademicki 2015/2016
  zobacz
 • Raport końcowy z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA - za rok akademicki 2015/2016
  zobacz
 • Rekomendacje po przeprowadzonych ogólnouniwersyteckich badaniach ankietowych - OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA - za rok akademicki 2015/2016
  zobacz
 • Sprawozdanie z działalności UKJK w roku 2015/2016
  zobacz prezentację
 • Raport z oceny WSZJK w roku akademickim 2015/2016
  zobacz
 • Rekomendacje po przeprowadzonych ocenach WSZJK w roku akademickim 2015/2016
  zobacz
 • Dzień Jakości Kształcenia 2016
  zobacz
 • Konkurs dot. prawa autorskiego (1-10 marca 2016)
  zobacz
 • Wyniki konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
  zobacz
 • Konkurs z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach – druga edycja
  zobacz

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka