Aktualności

 • 2019/2020
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  zaprasza studentów do anonimowej oceny jakości kształcenia na Uczelni
  zobacz pobierz plakat
 • Harmonogram posiedzeń UKK w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
  zobacz
 • Prezentacja struktury i zadań Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2019/2020
  zobacz
 • Rekomendacje Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia
  zobacz
 • 2018/2019
 • Rekomendacje do Raportu końcowego z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2018/2019
  zobacz
 • Sprawozdanie z działalności UKJK w roku 2018/2019
  zobacz
 • Raport z ogólnouniwersyteckich badań ankietowych za rok akademicki 2018/2019
  zobacz
 • Dni Jakości Kształcenia 2019
  zobacz
 • Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach
  zobacz
 • Konkurs z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w UJK w Kielcach
  zobacz
 • Rekomendacje Uczelnianej Komisji Jakości Kształcenia
  zobacz
 • Zniesienie minimum kadrowego - informacje o prowadzeniu zajęć
  zobacz
 • Komunikat polskiej Komisji Akredytacyjnej
  zobacz
 • Harmonogram działań w zakresie jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2018/2019
  zobacz
 • Archiwum aktualności

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka