Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jednostki Ogólnouczelniane

Biblioteka Uniwersytecka
25-406 Kielce, Świętokrzyska 21D  
48 41 349 71 55
48 41 349 71 58
www.buk.ujk.edu.pl
Wydawnictwo
ul. Żeromskiego 5  
48 41 349 72 65
48 41 349 72 36
http://www.ujk.edu.pl/wyd
Archiwum
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce  
48 41 349 62 48
48 41 349 62 47
http://www.ujk.edu.pl/archiwum
Akademickie Biuro Karier
ul. Świętokrzyska 21, 25-406 Kielce (pok. 2/04)  
48 41 349 78 91
48 41 349 78 91
http://www.ujk.edu.pl/biuro-karier/
Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji
D.S. Odsyseja ul. Śląska 11  
48 41 349 78 78
http://www.ujk.edu.pl/ucwir
Ośrodek Nauki i Kultury Studenckiej
ul. Śląska 15, 25-328 Kielce  
48 41 349 73 54
48 41 349 78 95
http://www.oniks.pl

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka