Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Organizacje

Związek Nauczycielstwa Polskiego
ul. Żeromskiego 5  
http://www.ujk.edu.pl/organizacje/znp/

 

NSZZ "Solidarność"
ul. Żeromskiego 5
www.ujk.edu.pl/solidarnosc/

 

Uczelniana Komisja Socjalna
ul. Żeromskiego 5

 

Zrzeszenie Studentów Polskich
ul. Żeromskiego 5, budynek archiwum pokój nr 5
http://www.ujk.edu.pl/zsp
48 41 344 72 99

 

Niezależne Zrzeszenie Studentów
ul. Żeromskiego 5

 

Uczelniana Rada Samorządów Studenckich
ul. Żeromskiego 5
48 41 349 73 01

 

Uczelniana Rada Samorządów Doktorantów 
ul. Żeromskiego 5

 

Akademicki Związek Sportowy
ul. Kościuszki 13

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka