Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kalendarz akademicki

 

  • Rok akademicki 2018/2019 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku. Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

 

ROK AKADEMICKI 2018/2019

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

28.09.2018

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2018 – 24.02.2018

zajęcia dydaktyczne

01.10.2018 – 21.12.2018

ferie zimowe

22.12.2018 – 02.01.2019

zajęcia dydaktyczne c.d.

03.01.2019 – 25.01.2019

dni wolne od zajęć dydaktycznych

2.11.2018

zimowa sesja egzaminacyjna

28.01.2019 – 08.02.2019

przerwa międzysemestralna

09.02.2019 – 13.02.2019

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

14.02.2019 – 23.02.2019

SEMESTR LETNI

25.02.2019 – 30.09.2019

zajęcia dydaktyczne

25.02.2019 – 17.04.2019

wakacje wiosenne

18.04.2019 – 23.04.2019

zajęcia dydaktyczne c.d.

24.04.2019 – 18.06.2019

dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2019

letnia sesja egzaminacyjna

19.06.2019 – 05.07.2019

wakacje letnie

06.07.2019 – 15.09.2019

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

16.09.2019 – 25.09.2019

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2018/2019

26.09.2019 – 27.09.2019

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka