A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Kalendarz akademicki

 

  • Rok akademicki 2016/2017 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2016 roku do dnia 30 września 2017 roku.
  • Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

 

ROK AKADEMICKI 2016/2017

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

30.09.2016

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2016 – 19.02.2017

zajęcia dydaktyczne

03.10.2016 – 22.12.2016

ferie zimowe

23.12.2016 – 01.01.2017

zajęcia dydaktyczne c.d.

02.01.2017 – 26.01.2017

dni wolne od zajęć dydaktycznych

-

zimowa sesja egzaminacyjna

27.01.2017 – 07.02.2017

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

27.01.2017

przerwa międzysemestralna

08.02.2017 – 12.02.2017

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

13.02.2017 – 19.02.2017

SEMESTR LETNI

20.02.2017 – 30.09.2017

zajęcia dydaktyczne

20.02.2017 – 12.04.2017

wakacje wiosenne

13.04.2017 – 18.04.2017

zajęcia dydaktyczne c.d.

19.04.2017 – 13.06.2017

dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2017

16.06.2017

letnia sesja egzaminacyjna

19.06.2017 – 30.06.2017

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

19.06.2017

wakacje letnie

01.07.2017 – 15.09.2017

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

18.09.2017 – 26.09.2017

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2016/2017

27.09.2017 – 29.09.2017