• Świąteczny czas

  Wyjątkowy wieczór Świętego Mikołaja w Bibliotece Uniwersyteckiej. Świąteczne piosenki w wykonaniu studentów i wernisaż wystawy dr Lucyny Gozdek wprowadziły nas w świąteczny czas.

  Galeria zdjęć.

   

  Świąteczny czas
  Zobacz więcej
 • Rzecz o średniowiecznej medycynie

  W Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się wykład otwarty dr hab. Beaty Wojciechowskiej, prof. UJK "Flebotomia i purgowanie, czyli o leczeniu w wiekach średnich".  

  Rzecz o średniowiecznej medycynie
  Zobacz więcej
 • Nagroda EDUinspiracje

  Dziennikarz Radia eM Kielce, Piotr Wójcik zdobył główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie "EDUinspiracje - Media" za audycję dotyczącą study buddies z UJK, którzy opiekują się studentami przyjeżdżającymi do Kielc na wymianę w ramach programu Erasmus+.

  Nagroda EDUinspiracje
  Zobacz więcej
 • Pamięci wybitnych kielczan

  „Rafał Krupski i Edward Taylor – sławni kielczanie” to tytuł konferencji naukowej, która odbyła się na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.  

  Pamięci wybitnych kielczan
  Zobacz więcej
 • K-2, góra polska i niezdobyta

  W ponury, listopadowy wieczór mogliśmy się przenieść w Himalaje. Poznać bohaterów wypraw na Lhotse, K-2, Bread Peak czy Gaszerbrumy. To za sprawą Janusza Majera, który był gościem Biblioteki Uniwersyteckiej UJK.  

  Galeria zdjęć.

  K-2, góra polska i niezdobyta
  Zobacz więcej
 • Nowy profesor w Collegium Medicum

  Prof. dr hab. Mieczysław Szalecki odebrał tytuł profesorski z rąk prezydenta RP, Andrzej Dudy.  

  Nowy profesor w Collegium Medicum
  Zobacz więcej
Aktualności Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Informacja w sprawie wyborów do Rad Naukowych Instytutów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

W związku z występującymi błędami w oświadczeniach składanych przez kandydatów na członków Rad Naukowych Instytutów dokonuje się zwrotu niepoprawnie wypełnionych oświadczeń.

Informuje się, że nauczyciele akademiccy, którzy w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. nie złożą wymaganych dokumentów lub złożą niepoprawnie wypełnione dokumenty nie będą mogli pełnić funkcji członka Rady Naukowej Instytutu.

Jednocześnie prosi się o zastosowanie się do poniższych wytycznych:

 1. W treści oświadczenia kandydata na członka Rady Naukowej Instytutu należy:
  1. skreślić niewłaściwe pole: "spełniam/nie spełniam wymagań, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz w § 161 Statutu",
  2. wskazać nazwę Rady Naukowej Instytutu, o członkostwo w której ubiega się kandydat,
  3. skreślić niewłaściwe pola dotyczące złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenia o braku obowiązku złożenia ww. dokumentów.
 2. Kandydat na członka Rady Naukowej Instytutu powinien także:
  1. zweryfikować swoje oświadczenie lustracyjne pod kątem poprawności zamieszczonych w nim danych,
  2. zweryfikować, czy nie zostały złożone jednocześnie oświadczenie lustracyjne oraz informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (należy złożyć tylko jeden z tych dokumentów),
  3. złożyć prawidłowo wypełnione i podpisane oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w zaklejonej kopercie.

Ponadto informuje się, że zgodnie z § 296 ust. 3 Statutu UJK kadencja pierwszej Rady Naukowej Instytutu kończy się z dniem 30 października 2020 r.

Informacja w sprawie wyborów do rad naukowych instytutów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytecka Komisja Wyborcza informuje, że wszyscy kandydaci na członków rad naukowych instytutów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w instytucie na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową posiadających stopień naukowy doktora składają do dyrektora instytutu zgodnie z miejscem zatrudnienia, oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2019 r.

Informacja w sprawie wyborów do rad naukowych instytutów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dotyczy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy dra. hab.

Uniwersytecka Komisja Wyborcza informuje, że nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach badawczych lub badawczo-dydaktycznych reprezentujących daną dyscyplinę naukową, posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, którzy chcą być członkiem organu kolegialnego, jakim jest rada naukowa instytutu, powinni także złożyć do dyrektora instytutu, zgodnie z miejscem zatrudnienia, oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2019 r.

Wzór oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim załączony został do Zarządzenia Rektora nr 98/2019 w sprawie wyborów do rad naukowych instytutów i rad katedr Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 • Świętujcie z nami

  Świętujcie z nami

  Obchodzimy 50 – lecie naszej uczelni. Ruszyła strona internetowa poświęcona jubileuszowi. Znajdziecie na niej materiały nawiązujące do historii, zapowiedzi imprez jubileuszowych oraz bieżące informacje związane z naszym świętem.

  50lat.ujk.edu.pl
 • 2019-12-03
  Pamięci wybitnych kielczan

  „Rafał Krupski i Edward Taylor – sławni kielczanie” to tytuł konferencji naukowej odbywającej się na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

  czytaj więcej
 • 2019-12-04
  Nagroda EDUinspiracje

  Dziennikarz Radia eM Kielce, Piotr Wójcik zdobył główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie "EDUinspiracje - Media" za audycję dotyczącą study buddies z UJK, którzy opiekują się studentami przyjeżdżającymi do Kielc na wymianę w ramach Programu Erasmus+.

  czytaj więcej
 • 2019-12-05
  Rzecz o średniowiecznej medycynie

  W Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się wykład otwarty: dr hab. Beaty Wojciechowskiej, prof. UJK "Flebotomia i purgowanie, czyli o leczeniu w wiekach średnich".

  czytaj więcej
 • 2019-12-06
  Świąteczny czas

  Wyjątkowy wieczór Świętego Mikołaja w Bibliotece Uniwersyteckiej. Świąteczne piosenki w wykonaniu studentów i wernisaż wystawy dr Lucyny Gozdek wprowadziła nas w świąteczny czas.

  czytaj więcej
 • 2019-12-13
  Gala Wręczenia Nagród Studenckich

  Zapraszamy do Studenckiego Klubu WSPAK na VIII Galę Wręczenia Nagród Środowiska Studenckiego, podczas której zostaną wręczone statuetki „Przyjaciel Studenta” i „Wykładowca Roku”. Impreza rozpocznie się o godzinie 19:30.

  czytaj więcej
 • 2019-10-10
  Konkurs literacki

  "Studia i praca" to temat konkursu literackiego organizowanego przez Instytut Filologii Polskiej UJK. Mogą wziąć w nim udział studenci szkół wyższych z województwa świętokrzyskiego. Termin nadsyłania prac upływa 10 stycznia 2020 roku.

  czytaj więcej
 • 2019-11-18
  Ogólnopolski Konkurs "Student-Wynalazca"

  Zachęcamy studentów, doktorantów i absolwentów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "Student-Wynalazca", którego organizatorem jest Politechnika Świętokrzyska. Laureaci głównych nagród wezmą udział w 48. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 25 stycznia 2020 roku.

  czytaj więcej
 • 2019-12-06
  Świąteczny wieczór w Bibliotece Uniwersyteckiej

  W Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się wernisaż wystawy dr. Lucyny Gozdek "W przestrzeni". Towarzyszyć będzie mu występ chóru.

  czytaj więcej
 • E-PUBLIKACJE NAUKI POLSKIEJ

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje o możliwości korzystania z ogólnodostępnego zbioru publikacji naukowych e-Publikacje Nauki Polskiej, która zawiera elektroniczną wersję czasopism i książek naukowych wydawanych przez instytucje naukowe w Polsce - uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa, stowarzyszenia naukowe oraz muzea. Baza e-PNP może być cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych i studentów, poszukujących materiałów do zaliczeń oraz literatury do prac dyplomowych.

  czytaj więcej
Wszystkie aktualności
Kalendarz wydarzeń
Kliknij na wybrany dzień i zobacz aktualności
Komunikaty i ogłoszenia dla studentów i pracowników
3
2019-12-03
4
2019-11-15
7
2018-12-07
(Komunikaty Kwestora)
8
2018-02-01
(Komunikaty Kwestora)
9
2018-01-03
10
2017-11-07
12
2016-07-08
(Komunikaty Kwestora)
Wszystkie komunikaty
Galeria zdjęć
Zdjęcie
2019-12-06

Wyjątkowy wieczór Świętego Mikołaja w Bibliotece Uniwersyteckiej. Świąteczne piosenki w wykonaniu studentów i wernisaż wystawy dr Lucyny Gozdek wprowadziły nas w świąteczny czas.

Zdjęcie
2019-12-04

W Bibliotece Uniwersyteckiej odbył się wykład otwarty: dr hab. Beaty Wojciechowskiej, prof. UJK "Flebotomia i purgowanie, czyli o leczeniu w wiekach średnich". Wykład był powiązany z promocją książki prof. Beaty Wojciechowskiej pod tym samym tytułem, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Zdjęcie
2019-12-04

Wśród nich będą przyszli księgowi, pracownicy banków. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego odbył się ósmy finał Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości.

Zdjęcie
2019-12-04

Dwie godziny ćwiczeń, spalone kalorie i mnóstwo pozytywnej energii. W Uniwersyteckim Centrum Sportu UJK po raz czwarty odbył się Mikołajkowy Fitness.

Zdjęcie
2019-12-03

„Rafał Krupski i Edward Taylor – sławni kielczanie” to tytuł konferencji naukowej na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Zdjęcie
2019-11-29

W ponury, listopadowy wieczór mogliśmy się przenieść w Himalaje. Poznać bohaterów wypraw na Lhotse, K-2, Bread Peak czy Gaszerbrumy. To za sprawą Janusza Majera, który był gościem Biblioteki Uniwersyteckiej UJK.

Zdjęcie
2019-11-28

Jedni odebrali dyplomy doktorskie, inni zainaugurowali naukę w Szkole Doktorskiej. Wszystko podczas uroczystości w Rektoracie UJK.

Zdjęcie
2019-11-25

W Instytucie Fizyki UJK w Kielcach, jako jedynym w kraju, otwarto laboratorium szkoleniowo-edukacyjne wyposażone w nowoczesny symulator terapii radiacyjnej VERT. Otwarcie pracowni jest częścią dwudniowej konferencji naukowej poświęconej radioterapii.

Zdjęcie
2019-11-23

29 licealistów spotkało się na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Przyjechali z Częstochowy, Koziegłów, Ostrowca, Jędrzejowa i Staszowa. Najwięcej uczestników olimpiady uczy się w kieleckich liceach. Za nami pierwszy etap 66. Olimpiady Chemicznej

Zdjęcie
2019-11-22

Jak skutecznie zainteresować młodych ludzi geografią? Zastanawiali się na tym uczestnicy konferencji naukowej „Edukacja geograficzna – ku poszukującemu uczeniu się”.

Wszystkie galerie
Filmy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
logo youtube
Fotografia
2016-06-07

Po sukcesie, jakim było uruchomienie w Kielcach kierunku lekarskiego, gdzie o jedno miejsce starało się 41 kandydatów, Uniwersytet Jana Kochamowskiego chce zrobić kolejny krok. W październiku na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu rusza sekcja English Division, czyli studia medyczne w języku angielskim. Na przyszłych lekarzy z USA, Kanady i europejskich krajów czeka 30 miejsc.

Fotografia
2016-06-07

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 18 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim. Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Fotografia
2015-05-22

Jedyny w województwie świętokrzyskim klasyczny uniwersytet: 41 kierunków, blisko 200 specjalności. Podejmij nasze wyzwanie: studiuj z pasją i ciekawie! Rekrutacja już od 1 czerwca...

Fotografia
2015-04-20

Nowa hala Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Sekcja piłki ręcznej w akcji- od pasji wszystko sie zaczyna!

Fotografia
2015-04-01

15 kwietnia startuje na naszej uczelni program MOST - mobilności studentów i doktorantów. Oto filmowe zaproszenie na nasz Uniwersytet dla chcących podjąć wyzwanie studiów w sercu Gór Świętokrzyskich.

Fotografia
2015-02-16

Instytut Sztuk Pięknych UJK zaprasza na studia podyplomowe z Fotografii. Głównym ich celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności wykwalifikowanego fotografika – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika kultury współczesnej. Zobaczcie sami...

Fotografia - sesja
2015-02-16

Instytut Sztuk Pięknych UJK zaprasza na studia podyplomowe z Fotografii. Głównym ich celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności wykwalifikowanego fotografika – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika kultury współczesnej. Zobaczcie sami...

Instytut Sztuk Pięknych na Targach HANDMADE
15-16 listopada 2014

W dniach 15-16 listopada 2014 wszyscy zwiedzający III Targi Prezentów Artystycznych HANDMADE w Centrum Targowym Kielce mogli stać się uczestnikami warsztatów fotograficznych, warsztatów odzieżowych czy kursu rysowania na tablecie prowadzonych przez specjalistów - wykładowców Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach. W ramach swojego stoiska Instytut prezentował również bogatą ofertę edukacyjną - w tym program nowych studiów podyplomowych na kierunku fotografia, który startuje już od marca 2015. Projekt aranżacji stoiska i scenariusz prezentacji przygotował dr Paweł Opaliński. Warsztaty prowadzili: dr Arkadiusz Sędek (fotografia), Marta Pabian i Natalia Andrzejewska (projektowanie odzieży), Jakub Matys i Jordan Sobierajski (warsztaty graficzne), Konrad Skwark i Tomasz Czyżewski (prezentacje video).

Rekrutacja na studia trwa!
2014-11-13

12 listopada br. odbyła się uroczystość zakończenia budowy nowego obiektu Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu realizowanego w ramach projektu „MEDREH”. Od przyszłego roku akademickiego w nowych pracowniach i laboratoriach wiedzę będą zdobywać studenci na kierunku lekarskim. Tak wyglądała budowa nowego obiektu...

Rekrutacja na studia trwa!
2014-07-07

W nowym raku akademickim 2014/15 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach poleca nowe kierunki i specjalności. Spójrzcie, z jakimi studiami warto zmierzyć się podejmując decyzje o swojej przyszłości i dzięki temu odnaleźć się na wymagającym rynku pracy.

Smak uniwersyteckiej przygody...
2013-11-04

Przekonaj się, że nauka z nami to prawdziwy smak Uniwersyteckiej przygody, która gwarantuje ciekawą przyszłość.

Rekord w resuscytacji krążeniowo-oddechowej w Centrum Symulacji Medycznych UJK
2013-10-16

Z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji w dniu 16 października 2013 r. na UJK zorganizowany został „Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”. W Centrum Symulacji Medycznych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu, 60 osób przed pół godziny prowadziło resuscytację krążeniowo-oddechową na 17 fantomach.

W Studenckim Klubie WSPAK naszego Uniwersytetu 10 paźdź. o godz. 20.00 wystąpił Czesław Mozil.
2013-10-02

W Studenckim Klubie WSPAK naszego Uniwersytetu 10 października o godz. 20.00 wystąpił Czesław Mozil. A oto Jego osobista zajawka...

UJK - przepis na przyszłość!
2013-06-26

Stajesz przed szansą wyboru? Dołącz do społeczności, która otwiera przed Tobą to, co ma najlepsze. Kreatywność, innowacyjność i różnorodność. Słowem: przepis na przyszłość. Przekonaj się sam!

Dlaczego warto wybrać UJK?
2013-06-18

Proponujemy Ci zróżnicowaną ofertę kształcenia obejmującą 34 kierunki studiów, w ramach 150 specjalności w obszarze nauk o zdrowiu, humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych, społecznych i artystycznych. Zobacz sam!

Odcinek 7
2013-03-19

Co łączy i spaja środowisko akademickie? Jacy ludzie tworzą Uniwersytet Jana Kochanowskiego? Jakie są ich pasje? Pasje do nauki, pasje do nauczania i uczenia się. Na te pytania odpowiada Leśna TV Antena Akademicka. Jest to program współtworzony przez studentów, tutaj zdobywają pierwsze dziennikarskie i telewizyjne szlify.

Odcinek 6
2013-03-19

Co łączy i spaja środowisko akademickie? Jacy ludzie tworzą Uniwersytet Jana Kochanowskiego? Jakie są ich pasje? Pasje do nauki, pasje do nauczania i uczenia się. Na te pytania odpowiada Leśna TV Antena Akademicka. Jest to program współtworzony przez studentów, tutaj zdobywają pierwsze dziennikarskie i telewizyjne szlify.

Odcinek 5
2013-03-19

Co łączy i spaja środowisko akademickie? Jacy ludzie tworzą Uniwersytet Jana Kochanowskiego? Jakie są ich pasje? Pasje do nauki, pasje do nauczania i uczenia się. Na te pytania odpowiada Leśna TV Antena Akademicka. Jest to program współtworzony przez studentów, tutaj zdobywają pierwsze dziennikarskie i telewizyjne szlify.

Odcinek 4
2013-03-19

Co łączy i spaja środowisko akademickie? Jacy ludzie tworzą Uniwersytet Jana Kochanowskiego? Jakie są ich pasje? Pasje do nauki, pasje do nauczania i uczenia się. Na te pytania odpowiada Leśna TV Antena Akademicka. Jest to program współtworzony przez studentów, tutaj zdobywają pierwsze dziennikarskie i telewizyjne szlify.

Odcinek 3
2013-03-19

Co łączy i spaja środowisko akademickie? Jacy ludzie tworzą Uniwersytet Jana Kochanowskiego? Jakie są ich pasje? Pasje do nauki, pasje do nauczania i uczenia się. Na te pytania odpowiada Leśna TV Antena Akademicka. Jest to program współtworzony przez studentów, tutaj zdobywają pierwsze dziennikarskie i telewizyjne szlify.

Odcinek 2
2013-03-19

Co łączy i spaja środowisko akademickie? Jacy ludzie tworzą Uniwersytet Jana Kochanowskiego? Jakie są ich pasje? Pasje do nauki, pasje do nauczania i uczenia się. Na te pytania odpowiada Leśna TV Antena Akademicka. Jest to program współtworzony przez studentów, tutaj zdobywają pierwsze dziennikarskie i telewizyjne szlify.

Odcinek 1
2013-03-19

Co łączy i spaja środowisko akademickie? Jacy ludzie tworzą Uniwersytet Jana Kochanowskiego? Jakie są ich pasje? Pasje do nauki, pasje do nauczania i uczenia się. Na te pytania odpowiada Leśna TV Antena Akademicka. Jest to program współtworzony przez studentów, tutaj zdobywają pierwsze dziennikarskie i telewizyjne szlify.

UJK - z miłości do nauki
2012-11-02

Studia z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego to nie tylko nauka, ale pasja, której towarzyszą pozytywne emocje. Zdarza się, że nieraz coś więcej ;)

Gazeta Student UJK
Student - Kielecki Tygodnik Akademicki
Rok 2017
Grudzień (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 21.12.2017

Grudzień (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 13.12.2017

Listopad (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 30.11.2017

Październik (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 31.10.2017

Październik (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 4.10.2017

Czerwiec (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 20.06.2017

Kwiecień (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 26.04.2017

Student - Kielecki Tygodnik Akademicki
Rok 2016
Grudzień (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 21.12.2016

Listopad (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 30.11.2016

Listopad (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 17.11.2016

Październik (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 5.10.2016

Wrzesień (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 13.09.2016

Czerwiec (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 16.06.2016

Maj (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 12.05.2016

Marzec (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 17.03.2016

Luty(przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 24.02.2016

Student - Kielecki Tygodnik Akademicki
Rok 2015
Grudzień (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 17.12.2015

Student - Kielecki Tygodnik Akademicki
Rok 2014
Październik (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 21.10.2014

Wrzesień (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 10.09.2014

Lipiec (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 23.07.2014

Czerwiec (26 czerwiec) (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 26.06.2014

Czerwiec (5 czerwiec) (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 5.06.2014

Kwiecień (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 17.04.2014

Marzec (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 26.03.2014

Luty(przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 20.02.2014

Student - Kielecki Tygodnik Akademicki
Rok 2013
Grudzień (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 19.12.2013

Listopad (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 7.11.2013

Październik (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 3.10.2013

Wrzesień (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 5.09.2013

Czerwiec (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 20.06.2013

Maj (przeglądaj online)

Wydanie z dnia 22.05.2013

Kwiecień (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 18.04.2013

Marzec (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 21.03.2013

Luty (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 25.02.2013

Student - Kielecki Tygodnik Akademicki
Rok 2012
Grudzień (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 19.12.2012

Grudzień (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 6.12.2012

Listopad (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 28.11.2012

Listopad (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 15.11.2012

Październik (przeglądaj online)

Wydanie z dnia 4.10.2012

Sierpień (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 30.08.2012

Czerwiec (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 21.06.2012

Maj (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 17.05.2012

Kwiecień (przeglądaj wydanie online)

Wydanie z dnia 19.04.2012


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka