Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierunki i specjalności oferowane w roku akademickim 2018/2019

Studia stacjonarne pierwszego stopnia - licencjackie

 • Wydział Humanistyczny
  • Filologia
   • filologia angielska
   • filologia germańska
   • filologia rosyjska
  • Filologia polska
   • filologia polska z komunikacją medialną
   • filologia polska z logopedią
   • redakcyjno-wydawnicza
  • Historia
   • dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja
   • kultura materialna i rekonstrukcja historyczna
   • nauczycielska
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
   • dziennikarstwo nowych mediów
   • realizacja radiowo-telewizyjna
   • wizerunek, promocja i reklama
  • Organizacja turystyki historycznej
   • krajoznawstwo
   • turystyka krajów europejskich i śródziemnomorskich
  • Militarystyka historyczna
   • bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie
   • wojskowe dziedzictwo kulturowe
  • Lingwistyka stosowana
   • Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo
    • biblioteki w procesie komunikacji
    • systemy zarządzania informacją
  • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
   • Pielęgniarstwo
    • Położnictwo
     • Zdrowie publiczne
      • epidemiologia z biostatystyką
      • opieka domowa nad dzieckiem i osobami w podeszłym wieku
     • Ratownictwo medyczne
      • Kosmetologia
       • Wychowanie fizyczne
        • odnowa biologiczna
        • reedukacja posturalna
       • Dietetyka
       • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
        • Biologia
         • biologia medyczna z elementami diagnostyki
         • biologia ogólna
        • Chemia
         • analiza chemiczna
         • chemia kosmetyczna
        • Fizyka
         • fizyka medyczna
         • fizyka z informatyką
        • Geografia
         • geografia ogólna
         • geografia z turystyką
        • Matematyka
         • nauczanie matematyki
         • zastosowania matematyki
        • Ochrona Środowiska
         • rekultywacja terenów poprzemysłowych
         • zarządzanie środowiskowe
        • Biotechnologia
         • Turystyka i rekreacja
          • geoturystyka
          • hotelarstwo
          • organizacja i obsługa ruchu turystycznego
          • turystyka zdrowotna
         • Zdrowie środowiskowe
          • coaching zdrowia i żywienia
          • toksykologia środowiska
          • zintegrowane systemy zarządzania w placówkach medycznych
        • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
         • Pedagogika
          • doradztwo zawodowe i personalne
          • gerontologia społeczna
          • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
          • psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
          • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
          • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyka korekcyjno-kompensacyjną
          • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
          • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
         • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
          • dyrygowanie i prowadzenie zespołów
          • edukacja muzyczna
         • Sztuki plastyczne
          • kreacje twórcze
          • projektowanie grafiki reklamowej
          • projekty edukacyjno - twórcze
         • Praca socjalna
          • praca socjalna z osobą z niepełnosprawnością i zależną
          • praca socjalna z rodziną
          • praca socjalna z seniorem
         • Wzornictwo
          • komunikacja wizualna
          • projektowanie mody
          • projektowanie produktu
         • Kryminologia stosowana
          • diagnostyka kryminologiczna
          • kryminologia ekologiczna
        • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
         • Ekonomia
          • analityk rynku i biznes controling
          • ekonomia przedsiębiorstwa
          • ekonomia rynku globalnego
          • ekonomika finansów i bankowości
          • finanse publiczne i skarbowość
         • Politologia
          • dyplomacja i stosunki międzynarodowe
          • politologia "40 plus"
          • polityka regionalna
          • polityka społeczno-gospodarcza
         • Zarządzanie
          • ekonomika i rozwój organizacji
          • zarządzanie podatkami i rachunkowość
         • Administracja
          • administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych
          • administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
         • Logistyka
          • logistyka w przedsiębiorstwie
          • zarządzanie w logistyce
         • Bezpieczeństwo narodowe
          • bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej
          • system obronny RP
          • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
         • Finanse i rachunkowość
          • finanse i rachunkowość jednostek sektora publicznego
          • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
         • Stosunki międzynarodowe
          • dyplomacja
          • ekonomiczne i polityczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych
          • marketing międzynarodowy
         • Studia skandynawskie (Scandinavian studies)
          • business and image speciality
          • diplomatic and strategic specility
        • Wydział Filologiczno-Historyczny
         • Filologia
          • filologia angielska
         • Administracja
          • finanse samorządu terytorialnego
          • gospodarka komunalna oraz gospodarowanie nieruchomościami
         • Historia
          • archiwistyka
          • obrona terytorialna z elementami wojskowości
          • wojskowość i rekonstrukcja historyczna
        • Wydział Nauk Społecznych
         • Pedagogika
          • doradztwo zawodowe i personalne
          • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
          • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
          • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
          • pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
          • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
          • pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego
         • Ekonomia
          • gospodarka samorządów terytorialnych
          • innowacje w przedsiębiorstwie
          • mały biznes - zakładanie i rozwój
          • ubezpieczenia
         • Zarządzanie
          • rachunkowość zarządcza w agrobiznesie
          • zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
          • zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
          • zarządzanie w administracji publicznej
         • Bezpieczeństwo narodowe
          • bezpieczeństwo publiczne
          • menedżer bezpieczeństwa
          • zarządzanie kryzysowe
        • Wydział Zamiejscowy
         • e-Administracja
          • administracja rządowa i samorządowa
          • finanse i gospodarka
         • Filologia
          • filologia angielska
         • Kosmetologia
          • Zdrowie publiczne

          Studia stacjonarne pierwszego stopnia - inżynierskie

          • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
           • Fizyka techniczna
            • elektroradiologia
            • fizyka medyczna
            • nanotechnologie
           • Informatyka
            • technologie informatyczne
            • teleinformatyka
           • Ochrona Środowiska
            • kształtowanie środowiska
            • ochrona atmosfery
           • Rolnictwo ekologiczne
            • podstawy biologii i agrotechniki roślin
            • zielarstwo
           • Data engineering
            • data analysis
            • methods of artificial intelligence
           • Inżynieria danych
            • analiza danych
            • metody sztucznej inteligencji
          • Wydział Zamiejscowy
           • Mechatronika
            • bez specjalości

          Studia stacjonarne drugiego stopnia (4 semestry)

          • Wydział Humanistyczny
           • Filologia polska
            • filologia polska z elementami neurodydaktyki
            • filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku
            • filologia polska z logopedią
            • media i reklama
            • menedżer kultury
           • Historia
            • historia kultury i zarządzanie jej dobrami
            • nauczycielska
            • turystyka historyczna
           • Filologia
            • filologia angielska
            • filologia germańska
            • filologia rosyjska
           • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
            • menadżer mediów i reklamy
            • współczesne dziennikarstwo
          • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
           • Fizjoterapia
            • Pielęgniarstwo
             • Położnictwo
              • Zdrowie publiczne
               • organizacja działań ratowniczych w zagrożeniach cywilizacyjnych i społecznościowych
              • Kosmetologia
              • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
               • Biologia
                • biologia medyczna z elementami diagnostyki
                • biologia środowiskowa
               • Geografia
                • geografia stosowana
                • geografia z gospodarką przestrzenną
                • gospodarka turystyczna
                • turystyka międzynarodowa
               • Matematyka
                • analiza danych
                • nauczanie matematyki
               • Chemia
                • analityka środowiska
                • chemia kosmetyczna
                • fizykochemia - adsorpcja, chromatografia, spektroskopia
               • Biotechnologia
                • biotechnologia kosmetyków
                • biotechnologia medyczna
                • biotechnologia przemysłowa
               • Ochrona Środowiska
                • monitoring środowiska
                • prośrodowiskowe systemy energetyczne
              • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
               • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
                • muzyka kościelna
                • prowadzenie zespołów muzycznych
                • śpiew estradowy
               • Sztuki plastyczne
                • kreacje artystyczne
                • projektowanie form użytkowych
                • projektowanie grafiki wydawniczej
                • projekty edukacyjno - artystyczne
               • Pedagogika
                • doradztwo zawodowe i personalne
                • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
                • psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
                • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
                • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
                • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
               • Praca socjalna
                • praca socjalna w instytucjach pomocowych
                • praca socjalna z rodziną
              • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
               • Ekonomia
                • biznes międzynarodowy
                • doradztwo podatkowe
                • ekonomika przemysłu i usług
                • gospodarka lokalna i finanse samorządowe
               • Politologia
                • dziennikarstwo polityczne i ekonomiczne
                • europejskie studia samorządowe
                • polityka bezpieczeństwa publicznego
               • Zarządzanie
                • analityka ekonomiczna w zarządzaniu
                • controlling i rachunkowość
                • handel i wystawiennictwo
                • zarządzanie finansami
                • zarządzanie logistyką
                • zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym
                • zarządzanie zasobami ludzkimi
               • Administracja
                • administracja bezpieczeństwa
                • procedury w administracji
               • Bezpieczeństwo narodowe
                • bezpieczeństwo międzynarodowe
                • polityka bezpieczeństwa RP
              • Wydział Filologiczno-Historyczny
               • Historia
                • wojskowość i bezpieczeństwo państwa
                • zarządzanie informacją i dokumentacją
              • Wydział Nauk Społecznych
               • Pedagogika
                • doradztwo zawodowe i personalne
                • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
                • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
                • pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
                • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
                • pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego
               • Bezpieczeństwo narodowe
                • bezpieczeństwo publiczne
                • zarządzanie kryzysowe

              Studia stacjonarne drugiego stopnia (3 semestry)

              • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
               • Fizyka
                • fizyka medyczna
                • nanotechnologie

              Studia stacjonarne jednolite magisterskie (lekarski, 12 semestrów)

              • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
               • Lekarski

               Studia stacjonarne jednolite magisterskie (10 semestrów)

               • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
                • Fizjoterapia
                • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
                 • Psychologia
                  • psychologia działaności społecznej i zawodowej człowieka
                  • psychologia kliniczna
                  • psychologia wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka
                • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
                 • Prawo
                  • prawo europejskie i międzynarodowe
                  • specjalizacja sądowa

                Studia niestacjonarne pierwszego stopnia - licencjackie

                • Wydział Humanistyczny
                 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
                  • dziennikarstwo nowych mediów
                  • realizacja radiowo-telewizyjna
                  • wizerunek, promocja i reklama
                 • Filologia polska
                  • filologia polska z komunikacją medialną
                  • filologia polska z logopedią
                  • redakcyjno-wydawnicza
                 • Historia
                  • dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja
                  • kultura materialna i rekonstrukcja historyczna
                  • nauczycielska
                 • Organizacja turystyki historycznej
                  • krajoznawstwo
                  • turystyka krajów europejskich i śródziemnomorskich
                 • Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo
                  • biblioteki w procesie komunikacji
                  • systemy zarządzania informacją
                 • Filologia
                  • filologia angielska
                • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
                 • Dietetyka
                  • Kosmetologia
                   • Ratownictwo medyczne
                    • Wychowanie fizyczne
                     • odnowa biologiczna
                     • reedukacja posturalna
                   • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
                    • Biologia
                     • biologia medyczna z elementami diagnostyki
                     • biologia ogólna
                    • Chemia
                     • analiza chemiczna
                     • chemia kosmetyczna
                    • Geografia
                     • geografia ogólna
                     • geografia z turystyką
                    • Ochrona Środowiska
                     • rekultywacja terenów poprzemysłowych
                     • zarządzanie środowiskowe
                    • Turystyka i rekreacja
                     • geoturystyka
                     • hotelarstwo
                     • organizacja i obsługa ruchu turystycznego
                     • turystyka zdrowotna
                   • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
                    • Kryminologia stosowana
                     • diagnostyka kryminologiczna
                     • kryminologia ekologiczna
                    • Pedagogika
                     • doradztwo zawodowe i personalne
                     • gerontologia społeczna
                     • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
                     • psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
                     • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
                     • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyka korekcyjno-kompensacyjną
                     • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
                     • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
                   • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
                    • Administracja
                     • administracja gospodarki komunalnej i finansów publicznych
                     • administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
                    • Bezpieczeństwo narodowe
                     • bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej
                     • system obronny RP
                     • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
                    • Ekonomia
                     • analityk rynku i biznes controling
                     • ekonomia przedsiębiorstwa
                     • ekonomia rynku globalnego
                     • ekonomika finansów i bankowości
                     • finanse publiczne i skarbowość
                    • Finanse i rachunkowość
                     • finanse i rachunkowość jednostek sektora publicznego
                     • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
                    • Logistyka
                     • logistyka w przedsiębiorstwie
                     • zarządzanie w logistyce
                    • Politologia
                     • dyplomacja i stosunki międzynarodowe
                     • politologia "40 plus"
                     • polityka regionalna
                     • polityka społeczno-gospodarcza
                    • Stosunki międzynarodowe
                     • dyplomacja
                     • ekonomiczne i polityczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych
                     • marketing międzynarodowy
                    • Zarządzanie
                     • ekonomika i rozwój organizacji
                     • zarządzanie podatkami i rachunkowość
                   • Wydział Filologiczno-Historyczny
                    • Historia
                     • archiwistyka
                     • obrona terytorialna z elementami wojskowości
                     • wojskowość i rekonstrukcja historyczna
                    • Filologia
                     • filologia angielska
                    • Administracja
                     • finanse samorządu terytorialnego
                     • gospodarka komunalna oraz gospodarowanie nieruchomościami
                   • Wydział Nauk Społecznych
                    • Bezpieczeństwo narodowe
                     • bezpieczeństwo publiczne
                     • menedżer bezpieczeństwa
                     • zarządzanie kryzysowe
                    • Ekonomia
                     • gospodarka samorządów terytorialnych
                     • innowacje w przedsiębiorstwie
                     • mały biznes - zakładanie i rozwój
                     • ubezpieczenia
                    • Pedagogika
                     • doradztwo zawodowe i personalne
                     • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
                     • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
                     • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
                     • pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
                     • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
                     • pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego
                    • Zarządzanie
                     • rachunkowość zarządcza w agrobiznesie
                     • zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
                     • zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
                     • zarządzanie w administracji publicznej
                   • Wydział Zamiejscowy
                    • e-Administracja
                     • administracja rządowa i samorządowa
                     • finanse i gospodarka
                    • Filologia
                     • filologia angielska
                    • Kosmetologia
                     • Zdrowie publiczne

                     Studia niestacjonarne pierwszego stopnia - inżynierskie

                     • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
                      • Fizyka techniczna
                       • elektroradiologia
                       • fizyka medyczna
                       • nanotechnologie
                      • Informatyka
                       • technologie informatyczne
                       • teleinformatyka
                      • Ochrona Środowiska
                       • kształtowanie środowiska
                       • ochrona atmosfery
                      • Rolnictwo ekologiczne
                       • podstawy biologii i agrotechniki roślin
                       • zielarstwo
                     • Wydział Zamiejscowy
                      • Mechatronika
                       • bez specjalości

                     Studia niestacjonarne drugiego stopnia (4 semestry)

                     • Wydział Humanistyczny
                      • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
                       • menadżer mediów i reklamy
                       • współczesne dziennikarstwo
                      • Filologia
                       • filologia angielska
                      • Filologia polska
                       • filologia polska z elementami neurodydaktyki
                       • filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku
                       • filologia polska z logopedią
                      • Historia
                       • historia kultury i zarządzanie jej dobrami
                       • nauczycielska
                       • turystyka historyczna
                     • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
                      • Fizjoterapia
                       • Pielęgniarstwo
                        • Położnictwo
                         • Zdrowie publiczne
                          • organizacja działań ratowniczych w zagrożeniach cywilizacyjnych i społecznościowych
                         • Kosmetologia
                         • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
                          • Biologia
                           • biologia medyczna z elementami diagnostyki
                           • biologia środowiskowa
                          • Chemia
                           • analityka środowiska
                           • chemia kosmetyczna
                           • fizykochemia - adsorpcja, chromatografia, spektroskopia
                          • Geografia
                           • geografia stosowana
                           • geografia z gospodarką przestrzenną
                           • gospodarka turystyczna
                           • turystyka międzynarodowa
                         • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
                          • Pedagogika
                           • doradztwo zawodowe i personalne
                           • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
                           • psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
                           • resocjalizacja i profilaktyka społeczna
                           • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
                           • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
                          • Praca socjalna
                           • praca socjalna w instytucjach pomocowych
                           • praca socjalna z rodziną
                         • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
                          • Administracja
                           • administracja bezpieczeństwa
                           • procedury w administracji
                          • Bezpieczeństwo narodowe
                           • bezpieczeństwo międzynarodowe
                           • polityka bezpieczeństwa RP
                          • Ekonomia
                           • biznes międzynarodowy
                           • doradztwo podatkowe
                           • ekonomika przemysłu i usług
                           • gospodarka lokalna i finanse samorządowe
                          • Politologia
                           • dziennikarstwo polityczne i ekonomiczne
                           • europejskie studia samorządowe
                           • polityka bezpieczeństwa publicznego
                          • Zarządzanie
                           • analityka ekonomiczna w zarządzaniu
                           • controlling i rachunkowość
                           • handel i wystawiennictwo
                           • zarządzanie finansami
                           • zarządzanie logistyką
                           • zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym
                           • zarządzanie zasobami ludzkimi
                         • Wydział Filologiczno-Historyczny
                          • Historia
                           • wojskowość i bezpieczeństwo państwa
                           • zarządzanie informacją i dokumentacją
                         • Wydział Nauk Społecznych
                          • Bezpieczeństwo narodowe
                           • bezpieczeństwo publiczne
                           • zarządzanie kryzysowe
                          • Pedagogika
                           • doradztwo zawodowe i personalne
                           • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
                           • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
                           • pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
                           • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
                           • pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego

                         Studia niestacjonarne jednolite magisterskie (lekarski, 12 semestrów)

                         • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
                          • Lekarski

                          Studia niestacjonarne jednolite magisterskie (10 semestrów)

                          • Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
                           • Fizjoterapia
                           • Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
                            • Psychologia
                             • psychologia działaności społecznej i zawodowej człowieka
                             • psychologia kliniczna
                             • psychologia wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka
                           • Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania
                            • Prawo
                             • prawo europejskie i międzynarodowe
                             • specjalizacja sądowa

                           Kilka słów o UJK

                           Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

                           Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

                           Nasz profil na Facebook
                           Tweeter
                           YouTube
                           Radio Fraszka