Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wydruk ze strony www

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka
A A A

Informacje dla użytkowników PJM

Rejestracja kandydatów na studia

 

Akademickie Biuro Karier

 

Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji

 

Biblioteka Uniwersytecka

 

Międzywydziałowe Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

Studium Języków Obcych

 

Kielce

Wydział Humanistyczny

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

 

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

 

Pomoc materialna - stypendia, stołówka, domy studenta

 

Piotrków Trybunalski

Wydział Filologiczno-Historyczny

 

Wydział Nauk Społecznych

 

Pomoc materialna, zakwaterowanie, organizacje studenckie (Piotrków Trybunalski)