Wynagrodzenia w 2023 roku – zasady naliczania po najnowszych zmianach w Kodeksie pracy

Rekrutacja do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” –szkolenia kadry kierowniczej i administracyjnej                                                                 

Informujemy, że w terminie: od 03.10.2023 r. do 04.10.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia  do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie Wynagrodzenia w 2023 roku – zasady naliczania po najnowszych zmianach w Kodeksie pracy”.

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowanych będzie maksymalnie 6 osób

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej.

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu wynagrodzeń w 2023 roku, zmian podatkowych i ich wpływu na rozliczenia podatkowe i składkowe  

Tematyka szkolenia: naliczanie wynagrodzeń, zwolnienia podatkowe i konsekwencje przekroczenia kwoty 85528 zł, rozliczenia składkowo-podatkowe, konsekwencje nowych zwolnień z powodu działania siły wyższej oraz pięciodniowego urlopu opiekuńczego, zasady pomniejszania wynagrodzeń za czas choroby i innych nieobecności.

Termin i miejsce szkolenia:  październik 2023 szkolenie wyjazdowe 2-dniowe

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 3 października 2023 r. do 4 października 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 509 711 487

Więcej informacji nt. szkoleń znajduje się w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_97_2018.html ze zm.

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka