Szkolenie za zakresu zagadnień kadrowo-placowych uwzględniające aktualne przepisy prawa

loga

Rekrutacja do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” –szkolenia kadry kierowniczej i administracyjnej

                                                                                   

 

Informujemy, że w terminie: od 17.05.2021 r. do 19.05.2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia  do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie za zakresu zagadnień kadrowo-placowych uwzględniające aktualne przepisy prawa.

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowanych będzie maksymalnie 6 osób – 2 grupy po 3 osoby

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej.

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu nowych regulacji prawnych dotyczących kadr i płac

Tematyka szkolenia: zagadnienia dotyczące naliczania i zmian w wynagrodzeniach, umowy cywilno-prawne,  wynagrodzenia jako podstawa wymiaru podatku dochodowego i składek ZUS, rozliczanie niektórych świadczeń na rzecz pracowników, czas pracy, zasiłki, potrącenia, korygowanie wynagrodzeń.

Termin i miejsce szkolenia:  czerwiec – wrzesień 2021 szkolenie wyjazdowe 3-4-dniowe

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój 16, w dniach  17.05.2021 r. – 19.05. 2021  r.
w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Więcej informacji nt. szkoleń znajduje się w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_97_2018.html

 

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka