Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych – dodatkowa rekrutacja

loga

Rekrutacja do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” –szkolenia kadry kierowniczej i administracyjnej

                                                                                   

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza dodatkową rekrutację na bezpłatne szkolenie dla pracowników administracyjnych i kadry kierowniczej, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, podnoszące kompetencje zarządcze i  administracyjne organizowane w ramach projektu pt.: „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.

 

Szkolenie: Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych – dodatkowa rekrutacja

Tematyka szkolenia:

  1. źródła informacji o nieruchomości,
  2. planowanie przestrzenne w procesie budowlanym,
  3. kluczowe pojęcia w Prawie Budowlanym, Prawo Budowlane - nowelizacja 2020,
  4. pomoc publiczna w orzecznictwie Komisji i Trybunału Sprawiedliwości UE,
  5. dopuszczalność pomocy publicznej, pomoc de minimis, występowanie pomocy publicznej w programach operacyjnych 2014 – 2020,
  6. rodzaje pomocy publicznej udzielanej w programach operacyjnych 2014 -2020,
  7. procedury związane z udzielaniem pomocy publicznej.

Termin realizacji szkolnia: maj-wrzesień 2021, szkolenie wyjazdowe 2-3 dniowe

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój 16, w dniach  28.04.2021 r. – 05.05. 2021  r.
w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Więcej informacji nt. szkoleń znajduje się w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_97_2018.html oraz w Zarządzeniu nr 58/2021 https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_58_2021.html

 

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka