Szkolenie "Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami"

Zapraszamy serdecznie do udziału w szkoleniu "Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami".

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i wiedzy twórców, administratorów i redaktorów stron www i treści cyfrowych w zakresie przygotowywania materiałów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na szczególne potrzeby. Na szkoleniu przedstawione będą zasady i wytyczne dotyczące treści internetowych w oparciu o: Ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dn. 19 lipca 2019 r.

Szkolenie planowane jest w dniach: 17 listopada, 24 listopada i 1 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym.

W związku z sytuacją epidemiologiczną terminy mogą ulec zmianie.

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (załącznik nr 1) na adres: agata.slomkiewicz@ujk.edu.pl.

Szkolenie organizowane w ramach Projektu Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A023/19 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Formularz zgłoszeniowy

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka