Wynagrodzenia po zmianach w 2023 roku – podatki, składki, zasiłki, korekty, rozliczenia z ZUS i US

loga

Rekrutacja do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” –szkolenia kadry kierowniczej i administracyjnej

                                                                                                              

Informujemy, że w terminie: od 04.05.2023 r. do 08.05.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia  do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie Wynagrodzenia po zmianach w 2023 roku – podatki, składki, zasiłki, korekty, rozliczenia z ZUS i US”.

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowanych będzie maksymalnie 3 osoby

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej.

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu wynagrodzeń w 2023 roku, zmian podatkowych i ich wpływu na rozliczenia podatkowe i składkowe  

Tematyka szkolenia: zmiany podatkowe od 1 stycznia 2023 r. i ich wpływ na rozliczenia, nowy PIT 2 i zasady jego składania, zasiłki macierzyński, opiekuńczy, zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń, potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków.

Termin i miejsce szkolenia:  czerwiec - sierpień 2023 szkolenie wyjazdowe 3-dniowe

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w terminie od 4 maja 2023 r. do 8 maja 2023 roku w formie papierowej w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój nr 16, w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Więcej informacji nt. szkoleń znajduje się w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_97_2018.html ze zm.

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka