Podatek VAT w szkołach wyższych, najczęściej występujące problemy i zagadnienia. Krajowy system e-faktur oraz faktury ustrukturyzowane – przygotowanie uczelni do wdrożenia

 

Rekrutacja do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” –szkolenia kadry kierowniczej i administracyjnej                           

Informujemy, że w terminie: od 21.09.2023 r. do 25.09.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia  do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Podatek VAT w szkołach wyższych, najczęściej występujące problemy i zagadnienia. Krajowy system e-faktur oraz faktury ustrukturyzowane – przygotowanie uczelni do wdrożenia”.

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowane będą maksymalnie 4 osoby

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej.

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu podatku VAT w uczelniach oraz zwolnienia od tego podatku; funkcjonowania KSeF i obligatoryjnego stosowania faktur ustrukturyzowanych

Tematyka szkolenia: funkcjonowanie KSeF w okresie od stycznia 2023 do końca czerwca 2024 i od lipca 2024 r. – uchwalenie przepisów o obligatoryjnym stosowaniu faktur ustrukturyzowanych, obowiązek wystawiania faktur w KSeF i sposób ich przekazywania, zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych, zasady rozliczania faktur korygujących sprzedaż, zasady rozliczania faktur korygujących podatek naliczony.

Termin i miejsce szkolenia: październik 2023 szkolenie wyjazdowe 2-dniowe

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, w dniach  21.09.2023 r. – 25.09.2023  r. w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel. 509 711 487

Więcej informacji nt. szkoleń znajduje się w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_97_2018.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka