AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wsparciekadry kierowniczej i administracyjnej

Cel:podniesienie kompetencji zarządczych i administracyjnych, takich jak: zarządzanie projektami i zespołem, realizacja projektów, zaawansowana obsługa programów Word i Excel, kompetencje językowe. Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności będą wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i działań danej jednostki Uczelni.

TEMATYKA SZKOLEŃ

-        Szkolenie językowe poziom B1- ok. 120h/gr.

-        Szkolenie językowe poziom B2 –ok. 120h /gr.

-        Zaawansowane funkcje edytorskie Word – ok. 16h/gr.

-        Excel w praktyce – ok. 16h/gr

-        Szkolenie certyfikacyjne PRINCE2

-        Szkolenie przygotowujące do egzaminu Project Management Professional

-        Wyjazd studyjny (do krajów europejskich) dobre praktyki w realizacji projektów – ok. 3 dni/gr.

Efekty kształcenia i zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i  zwiększenia jakości zarządzania Uczelnią.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka