Rozliczanie i kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE w perspektywie 2021-2027

loga

Rekrutacja do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” –szkolenia kadry kierowniczej i administracyjnej

                                                                                                              

Informujemy, że w terminie: od 17.02.2023 r. do 20.02.2023 r. przyjmowane będą zgłoszenia  do projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – szkolenie „Rozliczanie i kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE w perspektywie 2021-2027”.

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza i administracyjna. Na szkolenie zrekrutowana będzie 1 osoba

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej.

Cel szkolenia:  pogłębienie wiedzy z zakresu kwalifikowalności wydatków w projektach współfinansowanych ze środków UE

Tematyka szkolenia: ogólne i szczególne warunki kwalifikowalności, zasady prowadzenia oddzielnego systemu księgowości lub wykorzystanie odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją.

Termin i miejsce szkolenia:  marzec 2023, szkolenie on-line

Szczegółowe kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu:

„NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
w zakresie uczestnictwa w szkoleniach kadry kierowniczej i administracyjnej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się w załączniku, należy złożyć w budynku Rektoratu  UJK,  Kielce ul. Żeromskiego 5, pokój 16, w dniach  17.02.2023 r. – 20.02.2023  r.
w  godzinach 9.00  - 14.00.

Kontakt: lucyna.dygas@ujk.edu.pl, tel.: 41 349 7261

Więcej informacji nt. szkoleń znajduje się w załączniku „Regulamin” na stronie internetowej: http://www.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_97_2018.html

 

Pliki do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka