NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wsparcie dla kadry kierowniczej i administracyjnej

 

Cel: podniesienie kompetencji zarządczych i administracyjnych, takich jak: zarządzanie zespołem, finansami, podnoszenie jakości obsługi studenta-klienta w sekretariacie i dziekanacie, dostosowanie procedur administracyjnych do zmieniających się warunków prawnych, skuteczna komunikacja  w środowisku akademickim.

Forma:

 • szkolenia tematyczne z obszaru danego działu administracyjnego - efekty kształcenia i zdobyte umiejętności  będą wykorzystane przez pracowników na rzecz poprawy skuteczności pracy i działań danej jednostki Uczelni
 • szkolenia menedżerskie – efektywne zarządzanie zespołem, delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności, efektywne motywowanie podwładnych.
 • szkolenia z zakresu rozwoju osobistego – efektywna organizacja pracy i zarządzanie czasem, komunikacja międzypokoleniowa, doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Obszary szkoleń:

 • Zarządzanie i kontrola
 • Komunikacja w zespole, radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • PZP, inne aspekty prawne
 • Finanse i księgowość
 • Kadry i płace
 • Sprawy studenckie, doktoranckie
 • Administrowanie majątkiem uczelni
 • Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych
 • Zmiany zarządcze i organizacyjne oraz dostosowanie wewnętrznych aktów prawnych do wymagań wprowadzonych ustawą 2.0
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka