Copywriting

Studia podyplomowe Copywriting skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku)

Przedmiot i liczba godzin zajęć
 • Wprowadzenie do copywritingu. Warsztat copywritera40
 • Naming. Kreowanie nazw firm i produktów8
 • Elementy informatyki dla copywritera20
 • Copywriting sprzedażowy. Elementy brandingu22
 • Copywriting internetowy i radiowy22
 • UX copywriting. SEO copywriting. Storytelling32
 • Specyfika pracy w agencji copywriterskiej16
 • Językowa korekta i redakcja tekstu20

Terminy
 • Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2023/2024.
 • Zajęcia rozpoczną się w w październiku 2023 r.
 • Rozpoczęcie rejestracji w czerwcu 2023 r.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się online raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie przez uczestnika studiów podyplomowych wszystkich efektów uczenia się założonych w programie studiów (uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych i uzyskania 30 punktów ECTS).

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za całość studiów wynosi 3150 zł.

Płatne w dwóch równych ratach:
I rata – płatna do 3 listopada 2022 r.,
II rata – płatna do 20 lutego 2023 r.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów

Wydział Humanistyczny UJK, Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa
Kierownik studiów podyplomowych dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK
e-mail: krzysztofik@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna studiów

Wydział Humanistyczny UJK
ul. Uniwersytecka 17, 25-406 Kielce, pok. 22
tel.: 41, 349-71-06 e-mail: wioletta.lisowska@ujk.edu.pl
adres do korespondencji jak wyżej

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka