Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

 BUDŻETU PANSTWA

 

Nazwa programu lub Dotacji:

„Doskonała Nauka”

Nazwa programu lub Dotacji:

„Doskonała Nauka”

Nazwa zadania:

Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii

DOFINANSOWANIE      

82 280,00

Całkowita wartość

95 280,00

Krótki opis:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii ma za zadanie upowszechnienie wyników badań prowadzonych w podgrupach działających w ramach Zespołu Edukacji Elementarnej (ZEE) z inicjatywy Sekcji Edukacji Elementarnej KNP PAN. Uczestniczyć w niej będą naukowcy z kilku krajów świata (USA, Wielka Brytania, Portugalia, Hiszpania, Malta, Włochy), polscy badacze i nauczyciele akademiccy, nauczyciele przedszkoli i klas I-III, nauczyciele metodycy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, studenci (w tym uczestniczący w programie wymiany międzynarodowej Erasmus+), doktoranci, rodzice, przedstawiciele władz oświatowych. Tak szerokie grono uczestników z różnych środowisk edukacyjnych sprzyjać będzie rozpowszechnianiu sprawdzonych strategii i metod uczenia się zdalnego oraz upowszechnieniu idei innowacyjnego podejścia do edukacji zdalnej, uwzględniającego nie tylko najnowsze aplikacje i inne innowacyjne narzędzia IT, ale przede wszystkim różnego typu potrzeby dziecięce, potrzeby zawodowe nauczycieli oraz rodziców wspierających swoje dzieci w uczeniu się online. Dobrostan emocjonalny wszystkich podmiotów procesu zdalnej edukacji w okresie przedłużającej się pandemii i ewentualnie po niej staje się kwestią najwyższej wagi.

            Ze względu na nową sytuację zagrożenia życia i egzystencji naszych Sąsiadów, wywołaną stanem wojny, napaścią Rosji na Ukrainę, przed nami potrzeba organizowania opieki i profesjonalnego wsparcia Dzieci-Uchodźców. Jest teraz czas szybkiego i kompetentnego działania ze strony nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych. Chcemy zatem zastanowić się w międzynarodowym gronie nad nowym zjawiskiem – pandemią wojny, nad tym, jak przedstawiciele pedagogiki wczesnej edukacji reagują/mogą reagować na konieczność wsparcia potrzebujących pomocy uchodźców wojennych z terenu Ukrainy.

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka