Nowoczesne kształcenie kadr z sektora biomedycznego

 

 

Konkurs na opracowanie i realizacje autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych

Projekt „Nowoczesne kształcenie kadr z sektora biomedycznego”

Umowa nr 2023/ABM/06/00007 – 00 

Okres realizacji 01.03.2024-30.09.2027

Dofinansowanie 2 442 343,75 zł

Całkowita wartość 2 442 343,75 zł

Data podpisania umowy 06.12.2023

Dofinansowany ze środków budżetu państwa

Celem projektu jest kształcenie kadry w obszarze nauk biomedycznych na poniższych kierunkach studiów podyplomowych:

  1.  Bioinformatyka i biostatystyka w biologii i medycynie (2 semestry/II edycje)
  2. MBA z organizacji, prowadzenia oraz zarządzania niekomercyjnymi badaniami klinicznymi (3 semestry/II edycje)

Studia Bioinformatyka i biostatystyka w biologii i medycynie dają możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu analiz NGS dla doświadczonej kadry medycznej, jak również umożliwiają rozszerzenie kompetencji kadry pośrednio związanej z badaniami molekularnymi.

Drugi kierunek studiów MBA z organizacji, prowadzenia oraz zarządzania niekomercyjnymi badaniami klinicznymi jest związany z nadzorem /prowadzeniem niekomercyjnych badań klinicznych. Obecnie obserwuje się niedobór wyspecjalizowanej kadry zwłaszcza w sektorze publicznym. Kierunek studiów dedykowany jest do osób chcących usystematyzować wiedzę z zakresu przygotowania i prowadzenia badań klinicznych. Studia dedykowane dla osób posiadających wykształcenie wyższe z doświadczeniem zawodowym w sektorze biomedycznym.

logo ABM

 

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka