Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia, filozofia, religia, III

 

DOFINANSOWANOZE ŚRODKÓW BUDŻETU PANSTWA

Nazwa programu lub Dotacji: „Doskonała Nauka”

Nazwa zadania: Medicina antiqua, mediaevalis et moderna. Historia, filozofia, religia, III

DOFINANSOWANIE      31 680,00

Całkowita wartość         35 199,00

Krótki opis
Celem kolejnej, już trzeciej edycji konferencji jest prezentacja stanu badań nad starożytną, średniowieczną i nowożytną medycyną, na temat której wiedzę czerpiemy z zachowanych świadectw pisanych, ikonograficznych oraz archeologicznych . Konferencja adresowana jest do przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych, w tym historyków, historyków nauki, filozofów, teologów, filologów, historyków religii , historyków sztuki, archeologów, którzy zechcą przedstawić wyniki swoich badań koncentrujące się wokół problematyki medycznej starożytności, średniowiecza i okresu nowożytnego. Do udziału w konferencji planowane jest zaproszenie przedstawicieli z wiodących ośrodków zagranicznych, co pozwoli na rozszerzenie perspektyw badawczych w zakresie terytorialnym, czasowym i tematycznym w ujęciu porównawczym.

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka