Język ojczysty w XXI wieku- system, edukacja, perspektywy ( pamięci Prof. Michała Jaworskiego)

 
 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa programu lub Dotacji: „Doskonała Nauka”

Nazwa zadania: „Język ojczysty w XXI wieku- system, edukacja, perspektywy ( pamięci Prof. Michała Jaworskiego)”.

DOFINANSOWANIE: 37 052,00

Całkowita wartość: 41 852,00

Krótki opis :
Celem projektu jest organizacja międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej roli języka ojczystego(L1) jako przedmiotu badań i dydaktyki:;Język ojczysty w XXI wieku- system, edukacja, perspektywy ( pamięci Prof. Michała Jaworskiego)”.

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka