II Międzynarodowy Kongres Penitencjarystów

 

DOFINANSOWANOZE ŚRODKÓW BUDŻETU PANSTWA

Nazwa programu lub Dotacji: „Doskonała Nauka”

Nazwa zadania: II Międzynarodowy Kongres Penitencjarystów.

DOFINANSOWANIE       66 220,00

Całkowita wartość         75 420,00

Krótki opis
Celem realizacji projektu jest zgromadzenie w jednym miejscu i czasie czołowych (krajowych i zagranicznych) przedstawicieli świata nauki zajmujących się penitencjarystyką oraz przedstawicieli instytucji i władz państwowych. Zadaniem projektu jest również podjęcie bezpośredniej dyskusji i dokonanie wymiany poglądów na temat dotychczasowego stanu wiedzy oraz aktualnej sytuacji, a co za tym idzie wpływu pandemii na funkcjonowanie Służby Więziennej oraz naukę i praktykę penitencjarną wobec wyzwań stojących w przestrzeni najbliższych 10 lat przed, polskim, europejskim i światowym więziennictwem. Tematem wiodącym będzie problematyka długoterminowych kar pozbawienia wolności. Planowany jest przyjazd czołowych przedstawicieli penitencjarystyki z najbardziej prestiżowych polskich ( między innymi Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości) oraz zagranicznych ( między innymi francuskich, angielskich, węgierskich, czeskich, słowackich) ośrodków naukowych oraz instytucji państwowych.

Flaga i godło Polski


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka