Stypendium socjalne - ustalenia szczegółowe

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów
w roku akademickim 2023/2024

 

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

 

I. STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 wypłacane jest od marca 2024 roku do czerwca 2024 roku.

Dochód (netto)

Wysokość stypendium socjalnego

0,00 – 300,00

1400 zł     

300,01 – 600,00

1300 zł     

600,01 – 860,00

1200 zł      

860,01 – 1090,00

1100 zł     

1090,01 – 1294,40

1000 zł     

 

Miesięczna kwota zwiększenia stypendium socjalnego - 300 zł.

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 6 lutego 2024 roku

 

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 21 września 2023 r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2022 roku 5549 zł.

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka