Kręgi Innowacji

Kręgi Innowacji


O PROJEKCIE

Cel ogólny projektu: Rozwój trwałych form współpracy w regionie, kreujących zintegrowane narzędzia transferu nowoczesnej wiedzy i technologii pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorstwami w innowacyjnych specjalizacjach regionu

Celem szczegółowym zadania realizowanego przez UJK jest Internacjonalizacja „Kręgów” w okresie realizacji projektu poprzez Utworzenie Centrum Kompetencji Współpracy Międzynarodowej oraz zainicjowanie współpracy PL-UE w ramach realizacji międzynarodowych projektów wspierających.

ZADANIA:

  1. 1. Utworzenie, podjęcie działań merytorycznych przez Centrum Kompetencji Współpracy Międzynarodowej jako zaplecza merytorycznego dla Kręgów Innowacji, innych środowisk regionu w kontekście nawiązania wpółpracy i realizacji programów międzynarodowych.
  2. 2. Animowanie współpracy instytucji regionalnych, służących doskonaleniu istniejących oraz tworzeniu nowych narzędzi i form transferu wiedzy i technologii do firm.
  3. 3. Internacjonalizacja „Kręgów”.

 

Spotkania branżowe i eventowe skupiające przedstawicieli środowisk kręgów w regionie. Identyfikacji ryzyka służyć będzie diagnoza i analiza potrzeb, możliwości i ewentualnych negatywnych skutków działań podejmowanych w ramach celu. Doprecyzowanie oczekiwań, aktualnych danych i możliwości pozyskiwania środków i partnerów UE.

Rozmowy z naukowcami, IOB  wyjaśniające wątpliwości, precyzujące oczekiwania i aktualne dane i możliwości pozyskiwania środków i partnerów UE, Przedstawianie dobrych praktyk i zysków płynących z współpracy PL-UE.

DZIAŁANIA:

  1. 1. Organizacja CKWM - dedykowane utworzeniu formalnej struktury i miejsca, informacji w mediach, powołaniu Grupy roboczej ds. współpracy międzynarodowej, wyjazd studyjny.
  1. 2. Plan działań CKWM - zebranie dobrych praktyk organizacyjnych ośrodków wspierających aktywność międzynarodową, opracowanie planu działań oraz organizacja seminarium współpracy międzynarodowej w województwie.
  1. 3. Animacja współpracy i promocja na forum międzynarodowym - organizacja działań dla instytucji z regionu , organizacja 4. INFO-DAY’s i seminariów poświęconych tematyce poszukiwania szans na udział partnerów w projektach międzynarodowych oraz zarządzania projektami badawczymi o charakterze międzynarodowym.

 

  1. Pakiet zaawansowanych usług dot. współpracy międzynarodowej - wzmacnianie konkretnych inicjatyw związanych z włączeniem się w projekty międzynarodowe, korzystanie z pomocy doświadczonych ekspertów – doradztwo / coaching w zakresie przygotowywania projektów międzynarodowych (eksperci zewnętrzni), organizacja misji wyjazdowych PL, UE, udział w międzynarodowej sieci regionów ERRIN, organizacja seminariów (eksperci, sale, nocleg).

 

Projekt był realizowany w okresie: od 01.09.2011 r.  do 30.06.2013 r.

Projekt został zakończony.

 


 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka